168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni mitrální chlopně a papilárních svalů Dilatace pravé komory s velmi špatnou dostřednou kinetikou pohybu, D-shape levé komory stále, ale již méně výrazné, zachycené segmenty LV bez RWMA. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Dilatace pravé komory, D-shape levé komory stále, ale již méně výrazné, zachycené segmenty LV bez RWMA. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické i přes snahu o optimalizaci zobrazení. AV a MV morfologicky zde intaktní. […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace, její se nachází v blízké zóně UZ obrazu, stěna tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX , sklápění roviny řezu od úrovně mitrální chlopně po apex Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory apikálně.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PSAX v úrovni papilárních svalů Výrazná dilatace pravé komory s D-shape levé komory, ta bez RWMA v zachycených segmentech. Nepatrný perikardiální výpotek pod spodní stěnou levé komory. Z rozhraní s plicí inferolaterální za srdcem nahromadění B-linií.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

139. Pravostranné srdeční přetížení

SSAX, bubble study Nad levým jaterním lalokem v příčném řezu RA, kolem ní drobný perikardiální výpotek. Lze opět sledovat kontrast v RA přetrvávající velmi dlouho (desítky sekund po podání) a po sklopení sondy lze sledovat i reflux krve s kontrastem do VCI a odstupu jaterní žíly.     139. Pravostranné srdeční přetížení

139. Pravostranné srdeční přetížení

SSAX, bubble study Nad levým jaterním lalokem v příčném řezu RA, kolem ní drobný perikardiální výpotek. Směrem od sondy (kraniálně) vidět vstup VCS do RA, ze které proudí kontrastem zvýrazněná žilní krev z povodí VCS. Nevidíme přímo místo výstupu kontrastní krve z centrálního žilního katetru, nemůžeme se tedy spolehlivě vyjádřit k jeho přesné poloze […]