163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Peritoneální proužek (červeně) zvýrazněn ve střední části obrazu (modře), bez slidingu = extraluminální vzduch (pneumoperitoneum). Okolo něj slidující úseky (žlutě) – oblasti bez vzduchu mezi parietálním a viscerálním peritoneem. Reverberace v hloubce jsou nejsilnější pod úseky (hnědě), kde dopadá UZ paprsek kolmo na silné akustické rozhraní (zde pneumoperitoneum), než v místech, kde […]

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Peritoneální proužek (červeně) zvýrazněn v levé části obrazu (zeleně), bez slidingu = extraluminální vzduch (pneumoperitoneum).     163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Lze sledovat peritoneální proužek (červeně) a pod ním klouzání vnitřních struktur v celém rozsahu bez detekce extraluminálního vzduchu. Intraluminální vzduch (žlutě).     163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Peritoneální proužek (červeně) zvýrazněn ve střední části obrazu (modře), bez slidingu = extraluminální vzduch (pneumoperitoneum). Okolo něj slidující úseky (žlutě) – oblasti bez vzduchu mezi parietálním a viscerálním peritoneem. Reverberace v hloubce jsou nejsilnější pod úseky (hnědě), kde dopadá UZ paprsek kolmo na silné akustické rozhraní (zde pneumoperitoneum), než v místech, kde […]

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Peritoneální proužek (červeně) zvýrazněn ve střední části obrazu (modře), bez slidingu = extraluminální vzduch (pneumoperitoneum). Okolo něj krátké úseky hyperechogenní linie, která je ale o minimální schodek níže než zvýrazněný peritoneální proužek a sliduje s dechovou aktivitou (toto již intraluminální vzduch).     163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Peritoneální proužek (červeně) zvýrazněn ve střední části obrazu (modře), bez slidingu = extraluminální vzduch (pneumoperitoneum). V pravé části obrazu hyperechogenní linie pod úrovni peritoneálního proužku (žlutě) – tuto oblast jsme již vyšetřovali výše a uzavřeli jako intraluminální vzduch v adherované nebo nehybné kličce, nález jsme potvrdili detekcí slidingu v kolmé rovině řezu. Zcela […]

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Lze sledovat peritoneální proužek (červeně) a pod ním klouzání vnitřních struktur v téměř celém rozsahu, zde vzduch intraluminálně (žlutě). Drobná stěhující se hyperechogenita zvýrazňující přímo peritoneální proužek je vzduchovou bublinou ve volné břišní stěně (modře).     163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

Lze sledovat peritoneální proužek a pod ním klouzání vnitřních struktur v celém rozsahu Bez detekce extraluminálního vzduchu, pouze minimální gut sliding, v této rovině řezu viditelný, v kolmé rovině řezu (předchozí snímek) neviditelný. Intraluminální vzduch (žlutě), preperitoneální tuk (modře).     163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

163. Zbytkové pneumoperitoneum po operaci

V pravé části obrazu je patrné klouzání (gut sliding). Vlevo bez slidingu, úroveň hyperechogenního echa (žlutě) zde odpovídá úrovni slidující hyperechogenní linie v pravé části obrazu (růžově). Nejspíše se tedy jedná o intraluminální vzduch v nehybné nebo adherované části střeva. S nádechem a výdechem se mění tloušťka břišní stěny, s tím klesá i vzdálenost hyperechogenní […]