168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Zachován plicní puls a vidět minimální sliding, vpravo zachycena horizontální fisura s drobným výpotkem, vlevo pak při respiraci také vidět výpotek. A-profil se zcela minimálním slidingem (možno hodnotit jako pseudo-A´-profil).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast s dynamikou pleurální linie (žlutě). Neklid v Keyově prostoru, který se přenáší přes pleurální linii do hloubky Merlinova prostoru (červeně). Místy je průchod této změny přes pleurální linii beze změny jejího charakteru (modře), místy dochází při průchodu pleurální linii k její další změně, která se poté […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast bez dynamiky pleurální linie (žlutě). Stratosphere sign v pravé a zcela levé části obrazu, ve středu pak Avicenne příznak (neklid v Keyově prostoru se beze změny při průchodu pleurální linií propaguje do hloubky Merlinova prostoru). Na samotné pleurální linii nevzniká změna propagující se dolů (seashore sign […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Nadále lung point – pravá část pleury s minimálním slidingem, levá část se jen pasivně hýbe s hrudní stěnou. V místě lung pointu schodkovitý skok v pleurální linii (jakoby nasouvání slidující plíce pod hyperechogenní neslidující pleurální linii při PNO).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Double lung point u minimálních exkurzí naléhající plíce a ¼ pleurální linie vlevo s dynamikou, stejně tak krátký úsek pleurální linie zcela vpravo. Centrální část pleurální linie v jednom okamžiku s dynamikou v jejím krátkém úseku (krátký záškub na konci záznamu smyčky), jinak jen pasivní pohyby s hrudní stěnou.   […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Nadále lung point – levá část pleury s minimálním slidingem, pravá část se jen pasivně hýbe s hrudní stěnou. V místě lung pointu schodkovitý skok v pleurální linii (jakoby nasouvání slidující plíce pod hyperechogenní neslidující pleurální linii při PNO).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Naznačen sliding občas v levé třetině pleurální linie (střídavě pohyb a statika, zřejmě díky of-plane efektu pohybem lung pointu v kolmé rovině řezu), jinak pleurální linie statická.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část