167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX-RV, CW linie přes ústí jetu TR, použita úhlová korekce Snaha o kvantifikaci systolického gradientu TR, V max se pohybuje okolo max 3 m/s.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

148. Oligurie a hypotenze

PLAX-PA, PW Při sklopení řezu z PLAX laterálně se zobrazuje výtok z RVOT do PA. Vzorkovací objem PW pod PV v PA. Spektrální křivka toku v PA ve tvaru písmene ,,W,, (tzv. křivka III. typu s krátkým akceleračním časem (103ms).     148. Oligurie a hypotenze

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

Přechod z PLAX-RV do PLAX, CFM PLAX-RV. Zachyceno několik toků. Tok TR (červeně), další přítok pak z oblasti těsně pod TV v RA (bíle). Místo ústí koronárního sinu do RA (CS).  Sklápěním roviny řezu laterálně se pak objevuje PLAX s tokem v LVOT. Tok v LVOT bez známek urychlení toku, drobná AR.       112. […]

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

Přechod z PLAX-RV do PLAX, CFM PLAX-RV. Zachyceno několik toků. Tok TR (červeně), další přítok pak z oblasti těsně pod TV v RA (bíle). Místo ústí koronárního sinu do RA (CS).  Sklápěním roviny řezu laterálně se pak objevuje PLAX s tokem v LVOT. Tok v LVOT bez známek urychlení toku, drobná AR.     112. Těžká […]

112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

PLAX-RV Pod sondou RV, v hloubce RA, mezi TV. Dilatace RV i RA. Pod TV ústí koronárního sinu do RA, dorzálně pak pravá větev plicnice. Sinus transversi perikardu s malým množstvím tekutiny (modře).     112. Těžká dušnost, tachypnoe, hyposaturace – 2.část

100. Progredující dušnost – 1.část

PLAX, sklápění roviny řezu mediálně do PLAX-RV V PLAX-RV pod sondou RV, pod ní TV a v hloubce RA. Zachycen vstup koronárního sinu (CS) do RA.     100. Progredující dušnost – 1.část

100. Progredující dušnost – 1.část

PLAX, sklápění roviny řezu mediálně do PLAX-RV V PLAX-RV pod sondou RV, pod ní TV a v hloubce RA. Zachycen vstup koronárního sinu (CS) do RA.     100. Progredující dušnost – 1.část