167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. Kissing papillaries – obliterace dutiny LV v systole. AV a MV morfologicky zde intaktní. Z rozhraní s plicí inferolaterální za […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace rozměrově, její šíře je ale větší než dutina LV, stěna RVOT tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické i přes snahu o optimalizaci zobrazení. AV a MV morfologicky zde intaktní. […]

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

PLAX Levá komora s dobrou kinetikou zachycených segmentů, zobrazená část RV (výtoková část) zde bez jasné dilatace, její se nachází v blízké zóně UZ obrazu, stěna tenká. Separace perikardu inferolaterálně jen diastolicky. IVS se zde zdá hypertrofické.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

165. Oběhová nestabilita na ICU

PLAX Koncentricky hypertrofická stěna LV, dobrá kontraktilita IVS a inferolaterální stěny LV, v systole kolaps dutiny LV. Za LA těsně nad úrovní mitrální chlopně hyperechogenita (žlutě) vtlačující se do této části levé síně.     165. Oběhová nestabilita na ICU

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

PLAX Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

PLAX, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva Nejprve zachycena LV v PLAX, za inferolaterální stěnou vidět konsolidovaný plicní parenchym. Sklopením roviny řezu laterálně pak lineární hyperechogenita s akustickým stínem (žlutě, lokalizace hyperechogenity neodpovídá hloubce pleurální linie), ventrálně pak echogenní nejasná struktura (zeleně). Dalším sklopením roviny řezu laterálně pak žebro s akustickým stínem (hnědě), […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

PLAX Dobrá kinetika IVS a inferolaterální stěny. Bez detekce perikardiálního výpotku. Jemná AV i MV. Dilatace RVOT (povrchově pod sondou).       153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM, rovina řezu poté sklápěna laterálně Sledován RVOT pod sondou, při sklopení řezu laterálně se dostáváme laterálně od AV a zobrazuje se výtok z RVOT do PA. Zachycena střídavě PR v diastole a tok do PA v systole (v hloubce vidět i její větvení, žlutě).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PLAX Dobrá systolická funkce IVS a inferolaterální stěny LV. Kalcifikace v oblasti zadního cípu MV s akustickým stínem. Omezená hybnost pravého koronárního cípu AV. Dobře patrný ventrální pohyb aortálního kořene během systoly komory jako nepřímá známka dobré globální systolické funkce LV. Bez perikardiálního výpotku. Pod sondou v hloubce cca 4 cm hypertrofická stěna […]

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM Dobrá systolická funkce bazálních segmentů IVS a inferolaterální stěny LV. Kalcifikace v oblasti zadního cípu MV s akustickým stínem. Drobná MR s velmi krátkým zábleskem jetu o větší ploše, většinu systoly však pouze minimální jet MR. Omezená hybnost sklerotizované AV s drobnou AR. Dobře patrný ventrální pohyb aortálního kořene během systoly komory […]