168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Zachován plicní puls a vidět minimální sliding, vpravo zachycena horizontální fisura s drobným výpotkem, vlevo pak při respiraci také vidět výpotek. A-profil se zcela minimálním slidingem (možno hodnotit jako pseudo-A´-profil).     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

A4C, zaměření se na levé srdce Za dilatovanou LA vidět anechogenní oblast = pravostranný fluidothorax (modře). Obratel stacionární s akustickým stínem a konsolidace pravé plíce (zeleně). Modrá a žlutá linie naznačuje průběh mediastinálních parietální pleur – pravé (modře) a levé (žlutě). Růžově místo lokalizace hrudního jícnu v projekci.     […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

166. Seropneumothorax

Kaudálně rozšířený PLAPS bod vpravo Zachycena bránice s játry, v nádechu se do IC prostoru nasouvá hyperechogenní pleurální linie. Tato linie se však pouze rozšiřuje, nesliduje, není na ní vidět nezávislý pohyb. A´profil bez plicního pulzu. Ve výdechu nad bránicí výpotek. Pneumothorax sahající až k bránici laterodorzálně, tzv. Australská varianta. […]

162. Dysfunkce bránice

Koronární/sagitální řez v přední axilární čáře vpravo. Nyní pohled na dorzální část pravé bránice a pravé pohrudniční dutiny přes pravý jaterní lalok. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace, její zcela dorzální část (v hloubce) jeví spíše dyskinetický pohyb. Z diafragmatické pleurální linie mediálně (v hloubce) B-linie. Minimální výpotek v pravé pohrudniční dutině […]

162. Dysfunkce bránice

Koronární řez v zadní axilární čáře vlevo (PLAPS bod). Výpotek v levé pohrudniční dutině s echogenními septy, převážně supradiafragmaticky. Minimální exkurze bránice v kraniokaudálním směru během respirace.       162. Dysfunkce bránice