FAST

Za MM vidět prostatu(P, u ženy pochvu), dorzálně pak akustické rozhraní díky přítomnosti vzduchu v rektu (žlutě). Zde pohled do malé pánve hodně kaudálně, již extraperitoneálně. K prohlédnutí Douglesova prostoru (CD) nutno sklápět řez směrem kraniálně a CD hledat mezi dělohou/močovým měchýřem a střevy.       23. FAST