148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM, rovina řezu poté sklápěna laterálně Sledován RVOT pod sondou, při sklopení řezu laterálně se dostáváme laterálně od AV a zobrazuje se výtok z RVOT do PA. Zachycena střídavě PR v diastole a tok do PA v systole (v hloubce vidět i její větvení, žlutě).       148. Oligurie a hypotenze

129. Dušnost

PSAX, úroveň srdeční baze, CFM Uprostřed již bulbus prox. aorty, místy ještě AV. Laterálně od ní pak přechod RVOT do PA s plicnicovou chlopní. Zobrazen tok z RVOT do PA. Drobná PR (žlutě). Aliasing v PA i RVOT (červeně), směr toku v systole černě.     129. Dušnost

121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Zobrazen tok z RVOT přes PV do PA. Proximálně od PV lze pozorovat nepatrnou PR.       121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část

58. Několik dopplerovských křivek

PLAPS bod, CFM, PW Vyšetření plicních cév umožněno nevzdušností části plíce při rozsáhlé konsolidaci. PW v místě pulzace cév. Ve vzorkovacím objemu PW zachycen jak arteriální (červeně), tak venózní tok (tok). Venózní křivka netypická. Normálně má jen 3 fáze (Systolickou, Diastolickou a Atriální reverzní tok při systole síně). Zde ještě jedna […]

FAST

Za MM vidět prostatu(P, u ženy pochvu), dorzálně pak akustické rozhraní díky přítomnosti vzduchu v rektu (žlutě). Zde pohled do malé pánve hodně kaudálně, již extraperitoneálně. K prohlédnutí Douglesova prostoru (CD) nutno sklápět řez směrem kraniálně a CD hledat mezi dělohou/močovým měchýřem a střevy.       23. FAST