148. Oligurie a hypotenze

PLAX-PA, PW Při sklopení řezu z PLAX laterálně se zobrazuje výtok z RVOT do PA. Vzorkovací objem PW pod PV v PA. Spektrální křivka toku v PA ve tvaru písmene ,,W,, (tzv. křivka III. typu s krátkým akceleračním časem (103ms).     148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PLAX, CFM, rovina řezu poté sklápěna laterálně Sledován RVOT pod sondou, při sklopení řezu laterálně se dostáváme laterálně od AV a zobrazuje se výtok z RVOT do PA. Zachycena střídavě PR v diastole a tok do PA v systole (v hloubce vidět i její větvení, žlutě).       148. Oligurie a hypotenze

148. Oligurie a hypotenze

PSAX v úrovni srdeční baze Ve středu trojcípá AV, sklerotizace pravého koronárního cípu (žlutě), separace cípů dobrá, morfologicky jistě nepřítomna významná valvulární AS. Dilatovaný RVOT. Undulace IAS během respirace (v spontánním inspiriu přesun zprava doleva, v klidu a během expiria přesunuto doprava).       148. Oligurie a hypotenze

144. Nejasná hypoxémie

S4C/SSAX Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. Obrazu dominuje koncentricky výrazně hypertrofická levá komora s dobrou kontraktilitou. Stejně tak RV dobře kontraktilní. Sklopením roviny řezu ventrálně a mírnou rotací lze zachytit odstup PA z RV, v centru pak trojcípá AV. Bez detekce perikardiálního výpotku.       144. Nejasná hypoxémie

135. Hypotenze

S5C, CFM. Sklopením řezu ventrálně zobrazen RVOT a výtok do arteria pulmonalis s plicnicovou chlopní (PV).       135. Hypotenze

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

SSAX v úrovni srdeční baze Zachycen vstup VCS do RA, RA, RVOT, PV, kmen plicnice, její bifurkace.         133. Nejasné bezvědomí – 1.část

129. Dušnost

PSAX, úroveň srdeční baze, CFM Uprostřed již bulbus prox. aorty, místy ještě AV. Laterálně od ní pak přechod RVOT do PA s plicnicovou chlopní. Zobrazen tok z RVOT do PA. Drobná PR (žlutě). Aliasing v PA i RVOT (červeně), směr toku v systole černě.     129. Dušnost

129. Dušnost

PSAX, úroveň srdeční baze Uprostřed již bulbus prox. aorty, místy ještě AV. Laterálně od ní pak přechod RVOT do PA s plicnicovou chlopní. PA lze sledovat dále do bifurkace.       129. Dušnost

121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část

PSAX v úrovni srdeční baze, pohled mediálně na pravé srdce Trojcípí aortální chlopeň, drobná kalcifikace komisurálního okraje pravého koronárního cípu. Na snímku vlevo od aortální chlopně TV.       121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část

121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část

PSAX v úrovni srdeční baze, CFM Zobrazen tok z RVOT přes PV do PA. Proximálně od PV lze pozorovat nepatrnou PR.       121. Dušnost a fibrilace síní – 1.část