167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A4C, PW vzorkovací objem v RV nad cípy TV Výrazné kolísání E vlny, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax =36 %, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale  

167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce VTI toku v LVOT 9 cm odpovídá významně sníženému tepovému objemu (odhadem okolo 30ml/tep).     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, PW Vzorkovací objem PW umístěn do lumen arteria femoralis superficialis. Systolický dopředný tok (směrem k sondě) a diastolický zpětný tok s vrcholem rychlosti časně postsystolicky. Jasně patologický tok v této části tepny ukazující na obstrukci periferně dále v průběhu toku krve v cévě.     164. Aneurysma […]

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFM, PW Zachycen tok v krčku pseudoaneurysmatu. Střídavý dopředný a zpětný tok naznačující tok do oblasti bez dalšího odtoku krve distálně – tok v krčku pseudoaneurysmatu.     164. Aneurysma spurium

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A5C, zaměření na LVOT a AR, linie CW přes ústí AR na AV Spektrální křivka AR, PHT (pressure half time) okolo 500ms ukazuje pouze na lehkou AR. Enddiastolický gradient okolo 27 mmHg (V 3 m/s) při aktuálně enddiastolickém systémovém tlaku 54mmHg nám pomáhá odhadnou enddiastolický tlak v LV: LVEDP = ED […]

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo, CFM, PW Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Zobrazena perfuze v konsolidované části dolního laloku levé plíce. Spektrální křivka ukazuje tok charakteru větve art.pulmonalis, zobrazuje tedy patologický A-V shunt v konsolidované plíci. Červeně arteriální tok, modře venózní tok z […]

155. Sepse a ARDS

A3C, PW vzorkovací objem v LVOT Změřen VTI = 20.85 cm predikuje hodnoty tepového objemu (SV) okolo 60ml. Při tachykardii 120/min je pak srdeční výdej přes 7 l/min a cardiac index (CI) nad 3.5 l/min/m2.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

A4C, PW vzorkovací objem v LVOT Urychlení toku v LVOT nad 1 m/s, bez známek dynamické obstrukce ve spektrální křivce. Změřen VTI = 16.77 cm predikuje hodnoty tepového objemu (SV) okolo 50ml. Při tachykardii 120/min je pak srdeční výdej okolo 6 l/min a cardiac index (CI) nad 3 l/min/m2.     […]

155. Sepse a ARDS

A4C, PW vzorkovací objem nad MV v LV Mitrální inflow. Dvouvrcholové plnění LV, tachykardie, mezi tepy kolísá vzdálenost mezi E- a A-vlnou.       155. Sepse a ARDS

153. Pravostranné přetížení a výpotek

Subkostální sagitální projekce na dlouhou osu VCI, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva. Ukazatel směřuje kraniálně (echokardiografická konvence). Vzorkovací objem PW v jaterní žíle. Zobrazena spektrální křivka toku v jaterní žíle. Při FiSi jedna dopředná vlna (směrem od sondy) – vlna D. Retrográdní vlna není klasicky A vlna (chybí pro absenci sinusového […]