133. Nejasné bezvědomí – 1.část

SSAX v úrovni srdeční baze Zachycen vstup VCS do RA, RA, RVOT, PV, kmen plicnice, její bifurkace.         133. Nejasné bezvědomí – 1.část

130. Splenomegalie

Subkostální projekce, S4C Zobrazení začíná příčným pohledem na jaterní parenchym pod bránicí. Sklápěním roviny řezu ventrálně pak sledujeme VCI vstupující do RA. Z ústí VCS přes RA prochází do přes TV do RV elektroda kardiostimulátoru. Okolo RA drobný perikardiální výpotek bez detekce útlaku pravého srdce (žlutá šipka). V dutině RV moderator band […]

129. Dušnost

PSAX, úroveň srdeční baze, CFM Uprostřed již bulbus prox. aorty, místy ještě AV. Laterálně od ní pak přechod RVOT do PA s plicnicovou chlopní. Zobrazen tok z RVOT do PA. Drobná PR (žlutě). Aliasing v PA i RVOT (červeně), směr toku v systole černě.     129. Dušnost

129. Dušnost

PSAX, úroveň srdeční baze Uprostřed již bulbus prox. aorty, místy ještě AV. Laterálně od ní pak přechod RVOT do PA s plicnicovou chlopní. PA lze sledovat dále do bifurkace.       129. Dušnost

129. Dušnost

PLAX Pod sondou RVOT, dobré kontrakce bazálních a midventrikulárních segmentů IVS, inferolaterální stěna se pohybuje, ztlušťování myokardu zde minimální, apex LV v akustickém stínu. Nad RV epikardiální tuk, stěna RVOT se zdá hypertrofická. Bez detekce perikardiálního výpotku.       129. Dušnost

129. Dušnost

PLAX Pod sondou RVOT, aortální bulbus bez dilatace, AV a MV bez výrazných kalcifikací, dobré kontrakce bazálních a midventrikulárních segmentů IVS, inferolaterální stěna se pohybuje, ale neztlušťuje, apex LV zřejmě minut (Foreshortening). Nad RV epikardiální tuk, stěna RVOT se zdá hypertrofická. Bez detekce perikardiálního výpotku.       129. Dušnost

124. Pleurální výpotky

SSAX, úroveň srdeční baze, PW Tok v RVOT směrem do PA. Krátký akcelerační čas svědčí pro přítomnost elevace plicní vaskulární rezistence.       124. Pleurální výpotky

124. Pleurální výpotky

PLAX Zachyceno srdce jen v úrovni baze Hraniční velikost RVOT, MV a AV bez kalcifikací. Pod inferolaterální stěnou LV perikardiální výpotek (žlutě), za ním pak v dorzálně pleurální výpotek (modře).       124. Pleurální výpotky