167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale

A5C, PW vzorkovací objem v LVOT, úhlová korekce Vmax toku LVOT během UPV. Výrazné kolísání Vmax, zde variace = Vmax-Vmin/Vmax = 25%, odpovídá hraničnímu pulsus paradoxus.     167. COVID pneumonie a Akutní cor pulmonale