161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

SSAX, rovina řezu sklápěna od srdeční baze směrem k apexu Tangenciální řez LV, ta proto oválná. Mírně dyssynchronní kontrakce s difuzní hypokinezou všech segmentů. Bazální segmenty spodní a inferolaterální stěny se ztenčenou stěnou, systolické ztlušťování zde nepatrné. Perikard bez separace. Laterálně od středních a apikálních segmentů laterální a inferolaterální stěny tekutina v pleurální […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

PLAX Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

155. Sepse a ARDS

A4C, snaha o zachycení levého srdce Systolická dysfunkce levé komory, zde hypokineze laterální stěny, kvalita obrazu ale není dostatečná.       155. Sepse a ARDS

145. Dušnost na ICU

A4C, zaměření na pravé srdce. RV nedilatovaná, dobrá longitudinální systolická funkce RV. TV jemná. V hrotu RV moderator band. Výborná kontraktilita laterální stěny LV, septum mírně hypokontraktilní. Kalcifikace v laterální části mitrálního anulu a sklerotizace i v místě přechodu šlašinek v papilární sval. Dilatace RA.       145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A2C Dobrý kinetika spodní i přední stěny LV, mírná hypokineze předního septa. Kalcifikace v oblasti zadního mitrálního anulu. Dilatace LA, ventrálně z něj odstupuje dilatované ouško levé síně /LAA/.       145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A3C Velmi dobrá kinetika inferolaterální stěny LV, mírná hypokineze předního septa. Kalcifikace v inferolaterální oblasti mitrálního anulu. Dilatace LA. AV obtížně hodnotitelná.     145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A4C, CFM Výborná kontraktilita laterální stěny LV, septum mírně hypokontraktilní. Drobná MR.       145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A4C/A5C Výborná kontraktilita laterální stěny LV, septum mírně hypokontraktilní. Kalcifikace v laterální části mitrálního anulu a sklerotizace i v místě přechodu šlašinek v papilární sval. Dilatace LA (neměřena, ale velikost stejná jako LV), RV bez dilatace s dobrou kontraktilitou. Dilatace RA. TV jemná. V hloubce a laterálně za LA hyperechogenní stěna descendentní aorty s akustickým […]