165. Oběhová nestabilita na ICU

S4C, horší kvalita obrazu Hypertrofická volná stěna RV, vizuálně horší radiální kontraktilita RV a dobrá longitudinální kontraktilita RV, bez dilatace RV. Hypertrofie IVS, dutina LV minimální, hyperechogenita (žlutě) vtlačující se do levé síně z laterální strany. Bez detekce tekutiny v perikardu.     165. Oběhová nestabilita na ICU

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

S4C Dilatovaná LV s difuzní hypokinezou, mírně dyssynchronní kontrakcí. Mitrální chlopeň jemná, tenting chlopně, dilatace LA. RV nedilatovaná s dobrou systolickou funkcí, TV jemná. Laterálně od boční stěny LV pak tekutina v levé pleurální dutině (modře). Perikard bez separace.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

153. Pravostranné přetížení a výpotek

S4C Dilatace RV se systolickou dysfunkcí. LV se jeví utištěná s dobrou kinetikou IVS a laterální stěny. Dilatace RA s přechodem do dilatované VCI včetně dilatace proximálních úseků jaterních žil. Volná tekutina pod RV (mezi sondou a RV), v tekutině vlaje mediálně hyperechogenní cípatá struktura. Bez známek tamponády.     153. Pravostranné přetížení […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

S4C Dilatace RV se systolickou dysfunkcí. LV se jeví utištěná s dobrou kinetikou IVS a laterální stěny. Dilatace RA. Volná tekutina pod RV (mezi sondou a RV), v tekutině vlaje mediálně hyperechogenní cípatá struktura. Bez známek tamponády.       153. Pravostranné přetížení a výpotek

144. Nejasná hypoxémie

S4C, CFM, CW Zobrazen signál asymetrické TR, který směřuje směrem k IAS (proto s úhlovou korekcí relativně dobrý incidenční úhel z této projekce na TR). Křivka neúplná, Vmax někde okolo 4 m/s odpovídá významnému gradientu (okolo 67mmHg).     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C Změřena baze RV v diastole – hraniční velikost (norma do 38 mm).     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. Změřena RV v diastole v řezu s maximálním diametrem RV tak, abychom předešli foreshorteningu při měření tloušťky stěny RV a tím jejímu nadhodnocení. Mírná hypertrofie RV zde přítomna (hranice normy do 6 mm).     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. RV dobře kontraktilní, stěna se zdá hypertrofická. TV s vegetacemi na ventrikulární straně, které v systole prolabují do RA. Bez detekce perikardiálního výpotku. AV opět detekovatelná jako trojcípá.       144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. RV dobře kontraktilní, stěna hypertrofická. TV s vegetacemi na ventrikulární straně zobrazených obou cípů, v systole prolabují vegetace mediálního cípu do RA. Bez detekce perikardiálního výpotku.     144. Nejasná hypoxémie

144. Nejasná hypoxémie

S4C Přes levý jaterní lalok zobrazeno srdce. RV dobře kontraktilní, stěna se zdá hypertrofická. TV s vegetacemi na ventrikulární straně (červeně), které v systole prolabují do RA (žlutě). Bez detekce perikardiálního výpotku. LV zde zachycena tangenciálně mimo dutinu (nejedná se o dutinu vyplněnou trombem). AV opět detekovatelná jako trojcípá.       […]