79. Septický šok při bronchopneumonii

S5C, PW Vzorkovací objem PW v LVOT. Měřeno VTI LVOT v expiriu. Použita úhlová korekce PW. Průměr VTI = 10,77 cm.     79. Septický šok při bronchopneumonii – 2.část

79. Septický šok při bronchopneumonii

S5C, PW Vzorkovací objem PW v LVOT. Měřeno VTI LVOT v expiriu. Použita úhlová korekce PW. Průměr VTI = 8,9 cm.     79. Septický šok při bronchopneumonii – 2.část

79. Septický šok při bronchopneumonii

S5C, PW Vzorkovací objem PW v LVOT. Sledovány variace toku v LVOT během ventilace. Použita úhlová korekce PW. Významné kolísání toku v LVOT během respirace. Variabilita Vmax = 32%. Pozitivní predikce fluid responsiveness. Zde však byl problém s udržením vzorkovacího objemu na stejném místě v LVOT během exspiria i inspiria. Drobné posuny vzorkovacího objemu PW […]