117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Sonda pod klíční kostí vpravo, PW Cévní svazek, mediálně (vpravo) vena subclavia, laterodorzálně (vlevo) arteria subclavia. Vzorkovací objem ve vena subclavia. Detekována respirační variabilita žíly – dokumentuje průchodnost centrálním směrem pro úspěšné zavedení centrálního žilního katetru tímto přístupem.     117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Sonda pod klíční kostí vpravo Cévní svazek, mediálně (vpravo) vena subclavia, laterodorzálně (vlevo) arteria subclavia. Mediálně od žíly pak reflex žebra. Povrchově pektorální svaly.       117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu, CFM Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo. Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce. Tok v descendentní aortě převážně modře, jen krátký červený […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Pohled z jugula na aortální oblouk a descendentní aortu Kraniálně odstupy levé ACC a levé AS. Pod odstupem AS vedle descendentní aorty kortikalis a za ní akustický stín prvního žebra vlevo (hnědě). Pod obloukem aorty nalevo od tohoto stínu vidět kupulu levé plíce (žlutě).     61. Hrudní stěna a mediastinum

53. Rtg po zavedení ČZK

Sonda položena do podklíčkové oblasti vpravo paralelně s klíčkem. Katetr viditelný ve VS (zaveden ale přes VJI) – malpozice konce katetru. Hnědě linie pleury/žebra.     53. Rtg po zavedení ČZK