106. Bolestivé koleno

Sagitální řez nad tuberositas tibiae. Úpon ligamentum patelae na tuberositas tibiae.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Sagitální řez nad patelárním ligamentem. Kraniálně patela, kaudálně pak tuberositas tibie. Mezi kostmi ligamentum patelae. V hloubi tukové těleso a kraniálně kondyl femuru s kloubní chrupavkou. Zde bez výpotku v kloubu.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

Transversální řez na patelou Osteofyt na horní ploše pately v místě úponu šlachy m.quadriceps.     106. Bolestivé koleno

106. Bolestivé koleno

  Sagitální řez na patelou Osteofyt (žlutě) na horní ploše pately v místě úponu šlachy m.quadriceps (modře). Suprapatelární recesus bez výpotku (červeně). V hloubce distální diafýza femuru.     106. Bolestivé koleno

101. Bolestivé zápěstí

Transversální pohled volárně do karpálního tunelu Povrchově rozšířený N.medianus, plocha 22mm2 je velmi suspektní z útlakového syndromu. Pacientka přiznává symptomy odpovídající syndromu karpálního tunelu, byla již vyšetřována EMG, operaci již dříve odmítla. Vlastní šlachový kompartement bez detekce tenosynovitidy, na spodině však náznak rozšíření kloubního pouzdra zápěstního kloubu (x) s hyperechogenitami bez akustického […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky, PD. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky, více vyjádřeno proximálně). Nad klouby krátce podélně šlacha jednoho z extensorů […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany radiálně, PD. Proximálně radius (R), distálně pak os scaphoideum (S) a os trapezium (T). Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky) (hvězdičky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů (ext), bez známek tenosynovitidy. Nad os […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum (střídá se při pohybech sondou s os scaphoideum), os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky). Nad klouby podélně šlacha jednoho […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů, bez známek tenosynovitidy. Nad […]

101. Bolestivé zápěstí

Sagitální řezy zápěstí z dorzální strany ve středu ruky. Proximálně radius, směrem distálně os lunatum, os capitatum a baze II. či III. metakarpu. Nad RC a mediokarpálním kloubem synoviální řasy (kloubní pouzdro vyklenující se dorzálně při neutrální poloze ruky). Nad klouby podélně šlacha jednoho z extensorů prstů, bez známek tenosynovitidy. Nad […]