165. Oběhová nestabilita na ICU

SSAX, sklápění roviny řezu a tím přechod SSAX od úrovně mitrální chlopně na midventrikulární úroveň (oblast papilárních svalů). Koncentricky hypertrofická stěna LV s dobrou kinetikou bez RWMA, obliterace dutiny LV na konci systoly. Naznačení D-shape levé komory v oblasti baze LV. Bez detekce perikardiálního výpotku     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

SSAX v úrovni apexu LV Koncentricky hypertrofická stěna LV s dobrou kinetikou bez RWMA, obliterace dutiny LV na konci systoly – toto však může být v oblasti apexu normou. Bez detekce perikardiálního výpotku.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

SSAX, sklápění roviny řezu a tím přechod SSAX od úrovně mitrální chlopně až k apexu LV Koncentricky hypertrofická stěna LV s dobrou kinetikou bez RWMA, obliterace dutiny LV na konci systoly. Hypertrofie stěny RV, její dutina bez dilatace, naznačení D-shape levé komory v oblasti baze LV (žlutě). Bez detekce perikardiálního výpotku.     […]

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

SSAX, rovina řezu v úrovní papilárních svalů , M mode Mírně asynchronní začátek kontrakce IVS a laterální stěny, intraventrikulární mechanický delay cca 100ms.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

SSAX, rovina řezu sklápěna od srdeční baze směrem k apexu Tangenciální řez LV, ta proto oválná. Mírně dyssynchronní kontrakce s difuzní hypokinezou všech segmentů. Bazální segmenty spodní a inferolaterální stěny se ztenčenou stěnou, systolické ztlušťování zde nepatrné. Perikard bez separace. Laterálně od středních a apikálních segmentů laterální a inferolaterální stěny tekutina v pleurální […]

153. Pravostranné přetížení a výpotek

SSAX v úrovni komor. Dilatace RV se systolickou dysfunkcí. LV se jeví utištěná (naznačen D-shape IVS). Ascites (modře) nad játry (bílá) pod bránicí (žlutě), dilatovaný žaludek pod bránicí (zeleně).       153. Pravostranné přetížení a výpotek

153. Pravostranné přetížení a výpotek

SSAX v úrovni komor. Dilatace RV se systolickou dysfunkcí. LV se jeví utištěná (naznačen D-shape IVS) s dobrou kinetikou zobrazených segmentů. Volná tekutina pod RV (mezi sondou a RV), v tekutině místy vlaje hyperechogenní cípatá struktura. Bez známek tamponády.       153. Pravostranné přetížení a výpotek

148. Oligurie a hypotenze

SSAX, M mode Linie M mode proložena přes RA, IAS a LA k zachycení pohybů IAS (části septum primum) během respirace a srdečního cyklu. IAS vyklenuto během exspirační pauzy směrem do RA. Během nádechu záškub směrem nejprve do LA a rychle zpět do RA, poté zpět do LA. Nádech ukončen výdechem, […]

144. Nejasná hypoxémie

SSAX, CFM, PW Srdce v příčném řezu v oblasti baze. Zobrazen signál toku v PA. Krátký decelerační čas (96ms) predikuje plicní hypertenzi.     144. Nejasná hypoxémie