168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Parasternálně vedle dolního BLUE bodu vpravo, podélný řez mezižebřím Lung puls v celém průběhu zachycené pleurální linie, parasternálně pak navíc přenesené pulzace art.thoracica int.     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Mediálně reflex kortikalis sterna (hnědě) s akustickým stínem v hloubce, laterálně od něj cévní svazek mamárních cév v příčném řezu (zeleně). Laterálně pak bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem (žlutě). Několik I-linií (červeně). Reverberační artefakt vycházející ze reverberací v hrudní stěně nejevící […]

160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, započato nad sternem a posun sondy směrem doprava laterálně Nejprve zachycen kloub mezi manubriem a tělem sterna. Posunem sondy laterálně pak bat sign v oblasti chrupavčitých úponů žeber. Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, započato nad sternem a posun sondy směrem doprava laterálně Nejprve zachycen kloub mezi manubriem a tělem sterna. Posunem sondy laterálně pak bat sign v oblasti chrupavčitých úponů žeber (tzv. young bat sign). Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním […]

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Mediálně reflex kortikalis sterna s akustickým stínem v hloubce, laterálně od něj cévní svazek mamárních cév v příčném řezu. Laterálně pak bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem. Dvě B-linie. A-profil.       160. Atelektáza

61. Hrudní stěna a mediastinum

Transversální řez sternem přecházející na sternokostální skloubení.  CFM. Vlevo sternum. Laterálně chrupavčitá část žebra v podélném řezu. Pod mediálním koncem chrupavčité části žebra parasternálně v příčném řezu vasa thoracica interna, ještě mediálněji a hlouběji pak pulzace srdce/velkých cév     61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Řez v ose žebra ventrálně vlevo na rozhraní chrupavčité a kostěné části. Kostěná část neprůhledná (laterálně), poté ,,průhledná,, chrupavčitá část a zcela mediálně sternokostální skloubení. Pod mediálním koncem chrupavčité části žebra parasternálně v příčném řezu vasa thoracica interna, ještě mediálněji a hlouběji pak pulzace srdce/velkých cév.     61. Hrudní stěna a […]

61. Hrudní stěna a mediastinum

Sagitální řez nad sternem Zobrazena štěrbina skloubení mezi manubriem a tělem sterna. Tuto štěrbinu zde lze prohlédnout a vidíme pod ní pohyby velkých cév (nejspíše aorty) na bazi srdce.       61. Hrudní stěna a mediastinum

61. Hrudní stěna a mediastinum

Sagitální řez nad sternem Zobrazena štěrbina skloubení mezi manubriem a tělem sterna. Při posunu sondy směrem laterálně přechází sternum v chrupavčitý úpon žebra, pod ním potom vidět lung sliding pleurální linie.     61. Hrudní stěna a mediastinum  

Fraktura sterna

Sagitální řez nad sternem ve střední čáře Skloubení mezi manubriem a tělem sterna.     27. Fraktura sterna