109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický transversální řez Zobrazena symfýza a poté sklápěna rovina řezu kraniálně. Za symfýzou močový měchýř (červeně) s balónkem katetru (žlutě). Dorzálně a kraniálně od něj volná tekutina v dutině břišní v jejím vesikouterálním recesu (modře). Uterus (zeleně) vybočuje ze střední čáry směrem doprava (k ukazateli sondy). Za uterem rektosigma (bíle).     […]