117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

Příčný řez na krku nad m. sternocleidomastoideus (SCM) v úrovní gl.thyroidea M. SCM povrchově, mediálně gl.thyroidea. Pod svalem VJI bez detekce trombu, pod ní mediálně ACC.     117. Infekce nebo SIRS? – 1.část

48. Hledání fokusu u sepse

Transversální řez měkkými tkáněmi okolo m.sternocleidomastoideus vpravo. Ventrolaterálně od ACC vidět VJI s nástěnným trombem, který neobturuje kompletně lumen VJI.  Pod VJI m.scalenus ant.. Dorzálně za štěrbinou mezi VJI a ACC ventrálně od m.scalenus ant. nervus vagus (červeně). Mediálně od ACC pravý lalok štítné žlázy. .     48. Hledání fokusu […]

38. Supraglotický otok

Transversální řez DC na krku, video začíná v úrovni prstencové chrupavky, poté je rovina řezu posunuta kaudálně na první tracheální prstenec     38. Supraglotický otok