147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM, PW Spektrální křivka toku v kmeni TC, použita úhlová korekce. Mírně pomalejší toky, diastolický tok zachován.       147. Břicho po operaci

147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM V podélném řezu aorta a její odstupy – TC a AMS, ventrálně od AMS i VMS s kontinuálním tokem. Povrchově od TC zobrazena jedna z jeho větví (A.hepatica communis či A.lienalis, hvězdička). Aliasing v obou cévách. Abdominální aorta hraniční šíře (2.5 cm je hranice pro aneurysma). Hlava pankreatu […]

146. Výpotek a atelektáza

Subkostální sagitální řez ve střední čáře Pod levým jaterním lalokem v podélném řezu abdominální aorta s odstupy truncus coeliacus a AMS. Ventrálně od ní pod bránicí v šikmém řezu distální jícen již nitrobřišně, v něm echo žaludeční sondy.       146. Výpotek a atelektáza      

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální sagitální řez, sklápění roviny řezu z levé strany doprava Pohled na kraniální retroperitoneum přes levý jaterní lalok. Pod bránicí vlevo zachycena kardie žaludku. Dále pak aorta v podélném řezu a její hlavní odstupy (TC a AMS). Dalším sklápěním roviny řezu doleva pak podélný řez VCI.       117. Infekce nebo […]

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální příčný řez Aorta a z ní odstupující TC a jeho 2 hlavní větve (arteria hepatica communis a lienalis). Dalším sklápěním potom přechod Vena portae do VMS a příčný řez hlavou a tělem pankreatu. Fyziologický nález.       117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Subkostální projekce ve střední čáře, sagitální řez, CFM, PW Tok v truncus coeliacus vysokorezistentní (bez diastolického toku). Známka vazokonstrikce či obstrukce periferního řečiště (játra, slezina, horní GIT). Maximální rychlosti v normě.     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Subkostální projekce ve střední čáře, sagitální řez Levý jaterní lalok, pod ním skenována oblast hiátu jícnu a fundu žaludku (žlutě). Zobrazena aorta a její ventrální větve (truncus coeliacus a AMS).     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

90. Abdominální angína

Sagitální řez ve stř. čáře nad pupkem. CFM, PW. Aorta pro silné kalcifikace obtížně zobrazitelná, ventrálně odstupy truncus coeliacus (kraniálně) a art. mesenterica superior (kaudálně). Vzorkovací objem PW umístěn do odstupu art. mesenterica sup, použita úhlová korekce. Turbulentní tok s Vmax přes 3 m/s. Samotný enddiastolický tok dosahuje rychlostí přes 50 […]

90. Abdominální angína

Sagitální řez ve stř. čáře nad pupkem. CFM, PW. Aorta pro silné kalcifikace obtížně zobrazitelná, ventrálně odstupy truncus coeliacus (kraniálně) a art. mesenterica superior (kaudálně). Vzorkovací objem PW umístěn do odstupu art. mesenterica sup, použita úhlová korekce. Turbulentní tok s Vmax 4.56 m/s. Samotný enddiastolický tok dosahuje rychlostí okolo 100 cm/s. […]