38. Supraglotický otok

Transversální řez DC na krku, video začíná v úrovni prstencové chrupavky, poté je rovina řezu posunuta kaudálně na první tracheální prstenec     38. Supraglotický otok