152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Sagitální řez vlevo subkostální v přední axilární čáře Zachyceny nedilatované kličky tenkého střeva s přítomnou peristaltikou.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální řez ve nalevo od pupku Zachycena klička tenkého střeva s pohybujícím se střevním obsahem, ale vlastní zachycená klička bez peristaltiky. Stěna nerozšířena.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální řez kraniálně a nalevo od pupku Zachycena nedilatovaná klička tenkého střeva s přítomnou peristaltikou, stěna nerozšířena.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální řez ve střední čáře nad pupkem Zachyceny kličky tenkého střeva s obsahem vzduchu tvořící dorzální artefakty, bez viditelné peristaltiky.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

147. Břicho po operaci

Transversální řez v levém podbřišku Akustický stín za kortikalis horního okraje lopaty kosti kyčelní vlevo (hnědě). Anteromediálně od něj tekutinou naplněné kolon descendens (žlutě). Mediálně od něj pak klička tenkého střeva s tekutou náplní a patrnou peristaltikou (červeně). Bez detekce ascitu.       147. Břicho po operaci    

147. Břicho po operaci

Subkostální sagitální řez v mediální axilární čáře vlevo Kraniálně povrchově dolní pól sleziny, pod ním klička střeva bez peristaltik. Mediálně pak levá ledvina, která atrofická (žlutě).       147. Břicho po operaci

147. Břicho po operaci

IC šikmý řez v mediální axilární čáře vlevo Kraniálně slezina, v jejím hilu drobná kulovitá akcesorní slezina (červeně). Mediokaudálně od ní obvykle nacházíme levou ledvinu. Zde dominují kličky střeva se zachovalou peristaltikou (zeleně). Mediokaudálně od akcesorní sleziny přece jen naznačeny struktury levé ledviny, která velmi pravděpodobně atrofická (žlutě).       […]

147. Břicho po operaci

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo Kraniálně slezina, mediokaudálně od ní obvykle nacházíme levou ledvinu. Zde kličky střeva se zachovalou peristaltikou. Levá ledvina nezachycena.       147. Břicho po operaci

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v transversálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Břišní stěna v sagitálním řezu, pod ní hyperechogenní proužek. Při pozorném sledování však i ten jeví nepatrný gut sliding. Vzduch jen intraluminárně.       133. Nejasné bezvědomí – 3.část