109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický sagitální řez Symfýza kaudálně (hnědě) s akustickým stínem, nad ní místy prázdný močový měchýř (červeně) s balónkem katetru. Kraniálně pak volná tekutina ve vesikouterálním recesu (modře). Kraniálně a dorzálně od uteru (zeleně) pak střeva.     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický transversální řez Zobrazena symfýza a poté sklápěna rovina řezu kraniálně. Za symfýzou močový měchýř (červeně) s balónkem katetru (žlutě). Dorzálně a kraniálně od něj volná tekutina v dutině břišní v jejím vesikouterálním recesu (modře). Uterus (zeleně) vybočuje ze střední čáry směrem doprava (k ukazateli sondy). Za uterem rektosigma (bíle).     […]