48. Hledání fokusu u sepse

Transversální řez měkkými tkáněmi okolo m.sternocleidomastoideus vpravo. Sonda sklápěna, řez veden kraniálně a pak postupně přesouván kaudálně Laterálně od ACC vidět VJI s nástěnným trombem. Kraniálně minimální lumen. Kaudálně lze sledovat trombus, který neobturuje kompletně lumen VJI a přechází dále kaudálně do k soutoku s VS a dále do vena brachiocephalica dx.  V kraniální […]