168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC koronální řez v pravé přední axilární čáře Nad bránicí (hnědě) zrcadlový obraz jater (modře) vylučující výpotek v této části pohrudniční dutiny. VCI zachycena v podélném řezu, samotný konec ČZK neidentifikován. Po aplikaci agitovaného FR proximálním lumenem CŽK detekován kontrast ve VCI (červeně) a tím verifikována jeho intravazální poloha. Žlučník zeleně. Lateral shadowing […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mírným sklopením roviny řezu mediálně pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře, rovina řezu nejprve mediálně a pak sklápěna laterálně Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen žlučník a VCI. Sklopením roviny řezu laterálně se pak objevuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), laterokaudálně od ní pak horní pól pravé ledviny.       159. Expanze […]

158. Oběhová nestabilita po operaci

IC sagitální řez v přední axilární čáře vpravo, ukazatel směřuje kraniálně, CFM Přes játra a žlučník zobrazena téměř zkolabovaná VCI s kontinuálním tokem směrem kraniálně. Ventrolaterálně před VCI pak struktury portální trias.       158. Oběhová nestabilita po operaci

158. Oběhová nestabilita po operaci

IC příčný řez v přední axilární čáře vpravo Přes játra a žlučník zobrazena v příčném řezu kortikalis těla obratle (hnědě). Před ním ventrálně aorta (červeně) a od ní laterálně zkolabovaná VCI (modře). Ventrálně před VCI pak struktury portální trias (žlutě).       158. Oběhová nestabilita po operaci

155. Sepse a ARDS

Subkostální projekce na dlouhou osu VCI VCI dilatovaná bez respiračních variací během UPV (kurzor kraniálně).         155. Sepse a ARDS

154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Žaludeční sonda napojena na sání a postupně odsáto 700ml nenatrávené enterální výživy. Na konci žaludek zkolabován, patrný ascites okolo levého jaterního laloku.       154. Absces ve slezině  

154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku hypoechogenní struktura obsahující hyperechogenní tečkovité až krátce pruhovité hyperechogenity (zeleně). Při detailním pohledu jeví celý útvar ,,sulcovitý,, pohyb. Jedná se o dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Vidět i žaludeční sondu vstupující kardií do žaludku (žlutě). Tělo obratle zcela […]