160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo, CFM Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce akustické okno na struktury horního mediastina – zobrazen tok v horní duté žíle a ascendentní aortě.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

139. Pravostranné srdeční přetížení

SSAX, bubble study Nad levým jaterním lalokem v příčném řezu RA, kolem ní drobný perikardiální výpotek. Směrem od sondy (kraniálně) vidět vstup VCS do RA, ze které proudí kontrastem zvýrazněná žilní krev z povodí VCS. Nevidíme přímo místo výstupu kontrastní krve z centrálního žilního katetru, nemůžeme se tedy spolehlivě vyjádřit k jeho přesné poloze […]

139. Pravostranné srdeční přetížení

SSAX Nad levým jaterním lalokem v příčném řezu RA, kolem ní drobný perikardiální výpotek. Směrem od sondy (kraniálně) vidět vstup VCS do RA.       139. Pravostranné srdeční přetížení

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

SSAX v úrovni srdeční baze, CFM Zobrazen signál přítoku z VCS do RA (červeně). Současně lze pozorovat zmenšování se průměru VCS během umělého nádechu.       133. Nejasné bezvědomí – 1.část

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

SSAX v úrovni srdeční baze Zachycen vstup VCS do RA, RA, RVOT, PV, kmen plicnice, její bifurkace.         133. Nejasné bezvědomí – 1.část

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

SSAX v úrovni srdeční baze Zachycen vstup VCS do RA, vedle ascendentní aorta (AA). Špička centrálního katetru nezasahuje až k ústí VCS do RA. Občas v hloubce zobrazena pravá větev plicnice (modře).         133. Nejasné bezvědomí – 1.část

130. Splenomegalie

Subkostální projekce, S4C Zobrazení začíná příčným pohledem na jaterní parenchym pod bránicí. Sklápěním roviny řezu ventrálně pak sledujeme VCI vstupující do RA. Z ústí VCS přes RA prochází do přes TV do RV elektroda kardiostimulátoru. Okolo RA drobný perikardiální výpotek bez detekce útlaku pravého srdce (žlutá šipka). V dutině RV moderator band […]

122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

S4C Pravá komora nedilatovaná s dobrou kontraktilitou. Elektroda kardiostimulátoru (zeleně) procházející z VCS přes RA do RV. RA nedilatovaná, dilatace LA. Bez perikardiálního výpotku. Side lobe artefakt (žlutě) ze silného akustického rozhraní pravé plíce (modře). Pravá horní plicní žíla (RUPV).

121. Dušnost a fibrilace síní – 2.část

S4C, sklápění roviny řezu ventrálně Zachyceno ústí VCS do RA. Ve VCS konec centrálního žilního katetru. V hloubce pak i bifurkace plicnice.         121. Dušnost a fibrilace síní – 2.část