168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

A4C, zaměření se na levé srdce Za dilatovanou LA vidět anechogenní oblast = pravostranný fluidothorax (modře). Obratel stacionární s akustickým stínem a konsolidace pravé plíce (zeleně). Modrá a žlutá linie naznačuje průběh mediastinálních parietální pleur – pravé (modře) a levé (žlutě). Růžově místo lokalizace hrudního jícnu v projekci.     […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

160. Atelektáza

Transversální řez ve střední axilární čáře vlevo Zobrazena baze pleurální dutiny vlevo v příčném řezu, ukazatel sondy směřuje ventrálně. Na vzdušnou plíci navazuje dorzálně konsolidace s minimálním air-bronchogramem (zeleně). Přechod mezi vzdušnou a nevzdušnou plící ostrý. Drobný pleurální výpotek lemuje plíci zcela dorzálně (modře). Mediálně pak páteř a ventrálně před ní v příčném […]

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Nad slezinou a bránicí drobný pleurální výpotek a v něm na bránici nasedající plicní konsolidace, mediálně pak krátce zachycena i descendentní hrudní aorta v jejím podélném řezu.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Koronální řez ve střední axilární čáře vlevo Nad slezinou a bránicí (žlutě) drobný pleurální výpotek a v něm na bránici nasedající plicní konsolidace (červeně).       160. Atelektáza

158. Oběhová nestabilita po operaci

IC příčný řez v přední axilární čáře vpravo Přes játra a žlučník zobrazena v příčném řezu kortikalis těla obratle (hnědě). Před ním ventrálně aorta (červeně) a od ní laterálně zkolabovaná VCI (modře). Ventrálně před VCI pak struktury portální trias (žlutě).       158. Oběhová nestabilita po operaci

155. Sepse a ARDS

Kaudálně od PLAPS bodu vlevo, koronální řez Okolo sleziny ascites (modře), nad bránicí mediálně v kardiofrenickém úhlu hyperechogenní nepravidelná struktura (odpovídá částečně vzdušné plíci, červeně) a drobný pleurální výpotek (zeleně) umožňující vizualizaci páteře i nad bránicí (V-sign, žlutě).       155. Sepse a ARDS

154. Absces ve slezině

Subkostální transversální projekce ve střední čáře Pod okrajem levého jaterního laloku hypoechogenní struktura obsahující hyperechogenní tečkovité až krátce pruhovité hyperechogenity (zeleně). Při detailním pohledu jeví celý útvar ,,sulcovitý,, pohyb. Jedná se o dilatovaný žaludek naplněný preformovanou enterální výživou. Vidět i žaludeční sondu vstupující kardií do žaludku (žlutě). Tělo obratle zcela […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře, posun roviny řezu kraniálně Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy.       152. Bolest břicha po […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy. Vzduch v žaludku (G).       152. Bolest břicha po implantaci […]