164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. V dolní části boxu kontinuální žilní tok ve vena femoralis, nalevo od ní kalcifikovaná stěna arteria femoralis sup. bez detekce toku.       164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. Zcela povrchově vpravo (nad boxem CDF) drobná lymfatická uzlina (červeně) s převažujícím hyperechogenním centrem a minimální kortikální vrstvou.     164. Aneurysma spurium

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez ve V bodu levého stehna, CFM, PW VFS a AFS. VFS s tokem během respiračního cyklu (červeně). Ve spektrální analýze respirační variace toku ve VFS v oblasti canalis adductorius.         131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez ve V bodu levého stehna. VFS a AFS. VFS plně kompresibilní, bez detekce trombózy.         131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v polovině stehna ventrálně lehce mediálně. VFS a AFS. VFS plně kompresibilní, bez detekce trombózy.       131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez pod levým tříslem vlevo Cévní svazek s ústím VSM do VF. Posun sondy kaudálně a intermitentní komprese. Před druhou kompresí vidět hyperechogenita ve ventrální stěně VSM. Lumen plně kompresibilní. VF také plně kompresibilní. Poslední komprese již na úrovni větvení VF na VFS a VFP, zde není lumen VFP plně […]

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez pod levým tříslem vlevo Cévní svazek již po rozdělení tepen na art.femoralis superficialis a profunda v místě dělení žil. Možná plná komprese AFS, bez detekce trombu. AFP ne plně kompresibilní. Distálně ve vena femoralis profunda flebolit bez akustického stínu (žlutě).         131. Hluboká žilní trombóza

122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

Transversální řez pod pravým tříslem Zachyceno větvení femorálního cévního svazku v superficiální a hluboký (a. + v.femoralis profunda). Katetr zaveden mezi větvením arterie do V.femoralis profunda a jí směřuje kraniálně směrem do v.femoralis.       122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

Transversální řez pod pravým tříslem Zachyceno větvení femorálního cévního svazku v superficiální a hluboký (a. + v.femoralis profunda). Katetr zaveden mezi větvením arterie do V.femoralis profunda a jí směřuje kraniálně směrem do v.femoralis.       122. Stav po komorové fibrilaci – 1.část

49. Tromboembolická nemoc

Příčný řez pod tříselným vazem Kompresivní UZ. Kontrolovanou kompresí se daří lehce stlačit AF (zvýrazňují se tím její pulzace), mediodorzálně od ní nestlačitelná, echogenním materiálem vypleněná VF. Subakutní trombóza VF.     49. Tromboembolická nemoc