FAST

Za MM vidět anechogenní strukturu. Při použití CFD však lze detekovat tok. Jedná se o větve vasa iliaca interna. Sonda nebyla držena správně ve střední čáře, ale vedli jsme řez parasagitálně. Tyto cévy si nesmíme splést s volnou tekutinou v malé pánvi.       23. FAST