152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

136. Dilatace žlučových cest

Subkostální příčný řez, pacientka na levém poloboku. Dorzálně aorta a VCI. Ventrálně pak soutok V.lienalis a VMS do V.portae, samotný pankreas atrofický hyperechogenní (žlutě), v oblasti hlavy hypoechogenní rozšíření odpovídající dilatovanému DHC, lze vidět i průběh zavedeného stentu. V samotném jaterním parenchymu levého laloku není zachycen tzv. Doppel flinten fenomén (dvojice větve […]

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální příčný řez, sklápění roviny řezu kaudálně Nejprve srdce v S4C, poté pod sondou prohlédnut levý jaterní lalok, kaudálně končí sken příčným řezem hlavou a tělem pankreatu.     117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM, PW Tok v dilatované vena gastrica brevis směrem k hilu sleziny do vena lienalis. Kontinuální tok směrem do vena lienalis.     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM Nad slezinou kraniálně a ventrálně ascites. Mediálně od sleziny dilatace cévních struktur na velké kurvatuře žaludku (art. et. vena gastrica brevis). Tok v dilatované vena gastrica brevis směrem k hilu sleziny do vena lienalis. Nad bránicí zrcadlový obraz sleziny.     109. Sekundární sklerotizující […]

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM, PW Zobrazen hilus sleziny s dobře patrnou vena lienalis (modrý tok od sondy). Kontinuální tok sleziny směrem do Vena portae, variabilita s respiračním cyklem omezená (zde dána částečně posouváním lienální žíly s nádechem kaudálně a snímáním pomalejších rychlostí okolo stěn cévy).       109. […]

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

IC šikmý řez v zadní axilární čáře vlevo, CFM Zobrazen hilus sleziny s dobře patrnou vena lienalis (modrý tok od sondy) i arteria lienalis (červený tok směrem k sondě, pro vinutí arterie zobrazeny jen jednotlivé řezy vinutím). Vena lienalis dilatována (norma do 11 mm).     109. Sekundární sklerotizující cholangitida

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Subkostální transversální řez. Játra s nepravidelným hyperechogenním rozšířením (červeně) průběhu větvení portální trias v obou jaterních lalocích. V levém jaterním laloku pak v tomto rozšíření kromě rozšířené větve vena portae další luminární struktura (větve žlučovodů či art. hepatica sin.) = ,,Dopplelflinten,, fenomén (žlutě). Pod játry šikmo probíhající dilatovaná Vena portae směřující k hlavě pankreatu doprovázena […]

84. Horečka a somnolence

Subkostální řez, rotace sondy do dlouhé osy v.portae Pod játry úsek V.portae s tokem směrem k sondě (hepatopetálně). Nad ní DHC. Arteria hepatica propria se zde vine dorzálně od vena portae. Vedle DHC kolabované duodenum. Pohybem sondy poté sledován průběh DHC v podélném řezu pod duodenem směrem k hlavě pankreatu. Při sledování průběhu V.portae […]