152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře, posun roviny řezu kraniálně Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy.       152. Bolest břicha po […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Subkostální transversální řez ve střední čáře Pod játry zvětšená hyperechogenní hlava pankreatu s okrskovými hypoechogenitami (např. v blízkosti ductus choledochus, žlutě). V ductus choledochus zaveden stent (zeleně). Zachycen i mírně dilatovaný ductus pancreaticus (modře). Obratel (hnědě) s akustickým stínem, před ním velké cévy. Vzduch v žaludku (G).       152. Bolest břicha po implantaci […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

  Sagitální subkostální řez ve střední čáře Kaudálně od dolního okraje jater vzduchem naplněný žaludek s akustickým stínem (žlutě), dále pak zachyceno antrum žaludku (zeleně). Kraniálně od něj pod játry pak oblast hlavy pankreatu – tkáň hyperechogenní, uvnitř zobrazeny cévní struktury. Kaudálně nelze přesně hranici pankreatu detekovat, zde i hypoechogenita (černě). […]

147. Břicho po operaci

Sagitální paramediální řez vlevo subkostálně, CFM V podélném řezu aorta a její odstupy – TC a AMS, ventrálně od AMS i VMS s kontinuálním tokem. Povrchově od TC zobrazena jedna z jeho větví (A.hepatica communis či A.lienalis, hvězdička). Aliasing v obou cévách. Abdominální aorta hraniční šíře (2.5 cm je hranice pro aneurysma). Hlava pankreatu […]

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Sagitální řez nad pupkem, CFM, PW V sagitálním řezu VMS a AMS (hlouběji). Spektrální křivka toku v AMS s nízkou Vmax a zachovalým diastolickým tokem (možná proximální stenóza AMS či jen odraz nízkého tepového objemu při kardiogenním šoku).         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Příčný řez v epigastriu Soutok dvou choledochů v hlavě pankreatu do dilatovaného pokračování.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Šikmý řez v epigastriu, CFM V podélní ose zobrazen zdvojený ductus choledochus, který pokračuje po spojení dilatován do hlavy pankreatu.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část