152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez v přední axilární čáře vpravo, sklápění roviny řezu kaudálně a zpět kraniálně Pod krajem jater hydroptický žlučník, skenován v příčných řezech, jemná stěna, bez volné tekutiny v okolí, bez detekce konkrementu v lumen žlučníku. Současně proskenována horní polovina pravé ledviny, zde bez městnání. V hloubce VCI, zachycen vstup pravé renální žíly […]

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Transversální subkostální řez ve střední čáře, CFM V hlavě pankreatu probíhající VMS, zobrazena i vena lienalis. V pankreatu dále patrný ductus pancreaticus (modře). Napravo od VMS pak dilatovaný ductus choledochus (označen zde jako DHC). Dorzálně velké cévy.       152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

152. Bolest břicha po implantaci kardiostimulátoru

Pod dolním okrajem jater postupně skenována oblast pankreatu s probíhajícímí strukturami:     Obr.1 Nejprve laterální okraj hlavy pankreatu s dilatovaným DHC (zeleně) a viditelným ductus pankreaticus směřující k DHC do oblasti papily (modře). Dorzálně VCI.     Obr.2 Řez hlavou pankreatu, zachycen kmen VMS, kraniálně rozšířen díky soutoku z V. lienalis (vstupuje do […]

147. Břicho po operaci

Šikmý řez subkostálně v přední axilární čáře vpravo, sklápění roviny řezu kaudálně Pod dolním okrajem pravého jaterního laloku horní pól pravé ledviny v příčném řezu (červeně). Postupně proskenována v příčném řezu celá pravá ledvina. Bez detekce ložiskových změn, bez městnání. Na zevním povrchu ve střední části kortikální cysta (žlutě). Na začátku skenu […]

147. Břicho po operaci

Subkostální šikmý řez v přední axilární čáře vpravo, sonda sklápěna směrem mediálně Pod dolním okrajem jater laterálně horní část pravé ledviny, mediálně od ní pak hydroptický žlučník, gravitačně sludge vyplňující polovinu jeho lumen. Ve stěně fundu žlučníku hyperechogenita. Bez detekce volné tekutiny v těchto prostorech.  Pod krčkem žlučníku mediálně od ledviny zachycena […]

140. Čerstvá atelektáza

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Přes jaterní parenchym zobrazena v příčném řezu pravé ledvina. Mediálně od renálního sinu hypoechogenní kulovité ložisko (červeně) = mírně dilatovaná pánvička pravé ledviny. Modře cévní svazek vstupující do renálního hilu ventrálně od pánvičky a ústící do VCI mediálně. Zeleně žlučník v příčném řezu. […]

133. Nejasné bezvědomí – 3.část

Šikmý řez v epigastriu, CFM V podélní ose zobrazen zdvojený ductus choledochus, který pokračuje po spojení dilatován do hlavy pankreatu.         133. Nejasné bezvědomí – 3.část

130. Splenomegalie

Subkostální transversální řez v pravé přední axilární čáře, ukazatel směřuje směrem ventrálně, CFM Pravá ledvina bez detekce městnání. V hilu zachycena pravá renální žíla.         130. Splenomegalie

130. Splenomegalie

Subkostální transversální řez v pravé přední axilární čáře, ukazatel směřuje směrem ventrálně, sklápění roviny řezu kaudálně Pravá ledvina bez detekce městnání. Cysta vycházející z kaudálního pólu (zeleně). V hilu zachycena pravá renální žíla.           130. Splenomegalie

122. Stav po komorové fibrilaci – 2.část

Příčný řez v nadbřišku V hloubce obratel, ventrálně pak v příčném řezu aorta a VCI, z ní odstupující vena renalis sinistra. V této žíle pak pohybující se hyperechogenní struktura, kterou je špička chladícího katetru zavedeného přes V.femoralis kraniálně a která zahýbá do odstupu levé renální žíly.         122. Stav po komorové fibrilaci […]