131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez nad hranicí proximální a střední třetiny bérce, sonda mezi tibií a fibulou (ventrálně lehce laterálně), CFM. Reflexy tibie (vlevo) a fibuly (vpravo), mezi nimi interoseální membrána a ventrálně od ní u fibuly cévní svazek vasa tibialis ant., který komprimován. Tok před kompresí i v žilách, během komprese jen v tepně. […]

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez nad hranicí proximální a střední třetiny bérce, sonda mezi tibií a fibulou (ventrálně lehce laterálně). Reflexy tibie (vlevo) a fibuly (vpravo), mezi nimi interoseální membrána a ventrálně od ní u fibuly cévní svazek vasa tibialis ant., který komprimován. Bez detekce trombu v žilách.       131. Hluboká žilní […]

92. Infekce kůže a měkkých tkání (SSTI)

Pravý bérec, sagitální řez ventrolaterálně na rozhraní jeho střední a dolní třetiny Kůže a podkoží šíře necelých 2 cm, pod nimi dobře patrná fascie a svalovina s longitudinálně uspořádanými septy. Rozšíření kůže i podkožní vrstvy, hyperechogenní tuková tkáň samotná fascie je dobře patrná, lemována v téměř celém rozsahu hypoechogenní vrstvou odpovídající tekutině. […]