166. Seropneumothorax

Laterálně od dolního BLUE bodu – přední axilární čára Místo přechodu plicní adheze a PNO. Z místa adheze pulzující B-linie. Hnědě žebro s akustickým stínem, červeně hyperechogenní pleurální linie bez slidingu a bez pulzu, žlutě hyperechogenní lung line, zeleně místa, kde plíce adheruje parietální a viscerální pleura.     166. Seropneumothorax

166. Seropneumothorax

Horní BLUE body Bat sign, s respirací se pohybují i žebra a jejich stíny (v těch ghost artefakty) A´-profil, bez slidingu   166. Seropneumothorax  

160. Atelektáza

Koronální řez v dolním BLUE bodě vlevo Bat sign. Zachován lung sliding i lung pulz. 1-2 B-line, tedy A-Profil. Poté posun sondy mediálně a zobrazení struktur předního mediastina prekardiálně (tuk, v hloubce pohyby srdce), žebra zde chrupavčitá.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti vpravo mediálně od horního BLUE bodu Bat sign v oblasti chrupavčitých úponů žeber (young bat sign). Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem, lung sliding omezen, četné B-linie. Fokální B-profil.       160. Atelektáza

160. Atelektáza

Sagitální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Kraniálně reflex klavikuly s akustickým stínem a pod ní mediální chrupavčitá část prvního žebra.  Bez detekce plicní konsolidace, pouze hyperechogenní pleurální linie s přítomným plicním pulzem. A-profil.       160. Atelektáza

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC sagitální řez pod dolním BLUE bodem vlevo Slabě vyjádřen lung puls i lung sliding. Kaudální žebro zachyceno z čísti v jeho chrupavčité části. Vertikální artefakty zde pro malou hloubku zobrazení nehodnotitelné.       156. Komplikovaný reaktivní výpotek

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

PLAX, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva Nejprve zachycena LV v PLAX, za inferolaterální stěnou vidět konsolidovaný plicní parenchym. Sklopením roviny řezu laterálně pak lineární hyperechogenita s akustickým stínem (žlutě, lokalizace hyperechogenity neodpovídá hloubce pleurální linie), ventrálně pak echogenní nejasná struktura (zeleně). Dalším sklopením roviny řezu laterálně pak žebro s akustickým stínem (hnědě), […]

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

Sonda kaudálně od dolního BLUE bodu, defacto doleva angulovaná A4C projekce. Zachycen srdeční hrot (LV) a v hloubce MV. Laterálně od LV konsolidovaná tkáňová struktura ohraničující ventrolaterálně a z části mediálně hypoechogenní kolekci, mediálně však z části bez jasného ohraničení k perikardu (místo označeno červenými šipkami).  V této kolekci pak hyperechogenní linearita (žlutě) s akustickým stínem […]

146. Výpotek a atelektáza

IC šikmý řez v levé střední axilární čáře V pleurálním výpotku (modře) zobrazena atelektatická tkáň levého dolního laloku, směrem mediálně relativně ostře ohraničená k vzdušnému parenchymem zbytku plíce (hranice žlutě). S nádechem se nasouvá ve výdechu ventrálněji uložená část levé plíce, která je již vzdušná. V CFM zobrazena vaskularizace v konsolidaci. Žebro s akustickým stínem […]

141. Oběhové selhání a dušnost

Ventrálně od PLAPS bodu vpravo, IC koronární řez Nad játry nad bránicí se v nádechu nasouvá vzdušná plíce zobrazena hyperechogenní pleurální linií (žlutě) a reverberační A linií. Současně místy maximálně 2 B linie (červeně). Na konci záznamu drobná subpleurální konsolidace (modře) se sub-B linií (zeleně). Kortikalis žebra hnědě.     141. […]