Zkratky na webu

A

A2C – apikální dvoudutinová projekce
A2C – RV inflow-outflow apikální projekce
A3C – apikální třídutinová projekce
A4C – apikální čtyřdutinová projekce
A5C – apikální pětidutinová projekce
ABr – arteria brachialis
ACC – arteria carotis communis
ACE – arteria carotis externa
ACI – arteria carotis interna
AF – arteria femoralis
AFib – arteria fibularis
AMS – arteria mesenterica supperior
Ao – aorta
Apendix – apendix
APop – arteria popliteaAR – aortální regurgitace
Arad – arteria radialis
Aren – arteria renalis

AS – aortální stenóza
Atib – arteria tibialis
AV – aortální chlopeň
Avert – arteria vertebralis

 

B

BA – bronchiální arterie

Bmode – 2D zobrazení (brightness mode)
Br – bronchus
BřS – břišní stěna

 

C

CFM – barevný doppler, colour flow mapping
CH – žlučník
Cla – klíční kost
CW – kontinuální Doppler (continous wave Doppler)

 

D

DC – dýchací cesty
DHC – ductus hepaticus communis
Dia – bránice
Duo – duodenum

 

E

EPSS – E point septal separation

 

H

HV – jaterní žíla

 

I

IAS – interatriální (mezisíňové) septum

IVS – intervetrikulární (mezikomorové) septum
IC – interkostální projekce
IC – obliq – interkostální šikmá projekce
IC – sagit – interkostální sagitální projekce
IC – transv – interkostální transversální projekce

IS – intersticiální syndrom

 

J

Jug – suprasternální projekce z jugula

L

LA – levá síň

LAA – ouško levé síně
LU – lymfatická uzlina

LUS – plicní UZ (lung US)
LV – levá komora
LVOT —výtokový trakt levé komory (left ventricular outflow tract)

 

M

MM – močový měchýř
MSK – muskuloskeletální
MV – mitrální chlopeň

MR – mitrální regurgitace

MS – mitrální stenóza

 

O

Oes – jícen
Ov – ovarium

 

P

P – plíce
P Vein – plicní žíla
PA – arteria pulmonalis
PD – power Doppler

PEff – perikardiální výpotek
Pl – pleura

PlEff – pleurální výpotek
PLAX – parasternální dlouhá osa
PLAX-RV – parasternální dlouhá osa, sklon na pravou komoru
PlP – pleura parietalis
PlV – pleura visceralis
Poch – pochva
Pr – prostata
PSAX – parasternální krátká osa
PV – pulmonální chlopeň
PW – pulzní Doppler (pulsed wave Doppler)

 

R

RA – pravá síň
RV – pravá komora

RVOT – výtokový trakt pravé komory

RWMA – regionální poruchy kinetiky

 

S

SAM – systolic anterior motion (dopředný pohyb přední cípu MV v systole)
S4C – subkostální čtyřdutinová projekce osa
SSAX – subkostální krátká osa
SV – stroke volume (tepový objem)
ŠŽ – štítná žláza

 

T

TC – truncus coeliacus
TDI – tissue Doppler (tkáňový Doppler)

THI – tissue harmonic imaging
Tes – testes

TR – trikuspidální  regurgitace
Trach – trachea
tS – tenké střevo
Tstř – tlusté střevo
TV – trikuspidální chlopeň

 

U

UPV – umělá plicní ventilace
Ut – děloha

 

V

VCI – dolní dutá žíla
VCS – horní dutá žíla

VTI – velocity time integral
VF – vena femoralis
VFib – vena fibularis
VJI – vena jugularis interna
VMS – vena mesenterica superior

VP – vena poplitea
Vportae – vena portae
Vren – vena renalis
VS – vena subclavia
VSM – vena saphena magna
Vtib – vena tibialis

 

Z

Ž – žebro
Žal – žaludek