16 CEUS Atelektáza

Konsolidace plíce nad bránicí, provedeno CEUS k ozřejmění charakteru perfuze: 16-3 Sycení v 5.sekundě od podání kontrastní látky. Kontrast se objevuje v plicních tepnách a začíná se sytit i konsolidovaná plíce. 16-4 10.sekunda – homogenně nasycená periferie konsolidace, centrálně nejasně ohraničený výpadek dán přítomností vzdušné tkáně zde a tudíž pro […]

15 Lymfadenopatie supraklavikulárních uzlin

15-2 Patologicky změněné LU v nadkličku v oblasti zadního prostoru (oblast V). LU nabývají až kulovitého rozměru, dobře ohraničené, jsou hypoechogenní s retikulární strukturou, hyperechogenní hilus není detekovatelný. AP rozměr je jistě nad 5 mm. Okolí LU v UZ obraze beze změn, palpačně nebolestivé. Provedena punkční biopsie: 15-3 creep

15 Retrosternální struma

15-01 bez zvuku Příčný řez v jugulu nad sternálním úponem pravého m.sternocleidomastoideus, rovina řezu nejprve kolmo, pak sklápěna směrem kaudálně. Multinodózní struma napravo od trachey (na záznamu vlevo povrchově), při sklepení kaudálně se objevuje mediální okraj klíční kosti, struma zde nekončí, ale pokračuje do horního mediastina.

13 Mediastinální fibróza

13-26 a 27 Příčný řez levou pohrudniční dutinou, sonda v IC prostoru laterálně, ukazatel směřuje dorzálně. V pleurální dutině výpotek (modře), centrálně descendentní hrudní aorta v příčném řezu (červeně) ležící laterálně od levé síně. Okolo aorty a levého srdce hypoechogenní expanze (zeleně). Provedena biopsie přes výpotek: 13-28 Špička jehly sledována […]

13 Tumor mediastina s postižením srdce

Pacientka vyšetřována pro expanzi v pravém hemithoraxu s propagací do levé síně: 13-19 zmenšit   CEUS, subxiphoidální pohled: 13-20 creep ! a 21 a bez zvuku Přes levý jaterní lalok pohled do mediastina. Na obě síně naléhá hemohogenní kulovitá masa odtlačující vzdušnou plíci kraniodorzálně. Drobný perikardiální výpotek (modře). Pravá síň […]

13 Tumor mediastina – intervence

Tumor mediastina s útlakem VCS: 13-16 Provedena UZ navigovaná biopsie: 13-18 a 17 Podélný řez mezižebřím v pravém parasternálním prostoru fázovou sondou. Vyšetřující stojí za pacientem, proto je orientace naopak než obvykle – vlevo je mediálně, vpravo laterálně. Vidět dobře koncový úsek ascendentní aorty v příčném řezu (červeně) a na něj […]

13 Tumor předního mediastina

Sonda paralelně s mezižebřím parastrernálně vpravo, její okraj leží nad sternem: 13-14, 10 a 11 CREEP Hypoechogenní homogenní expanze (zeleně) vycházející z předního mediastina z dorzální strany sterna (růžově) směrem laterálně do IC prostoru a jím se dále propaguje ventrálně . Samotná plíce je odtlačena směrem dorzálně (červeně), vidět dobře […]

13 Tumor mediastina

Pacient s objemným tumorem v předním a středním mediastinu s útlakem VCS: 13-8 Příčný řez IC prostorem parasternálně vpravo, mediálně je vlevo, laterálně vpravo. Pod sondou kulovitá hypoechogenní expanze (zeleně), napravo od ní aorta ascendens (červeně), pod ní pravá plicnice (fialově) a naznačen průběh pravého bronchu (žlutě). Utlačená VCS není […]

13 Tumor předního mediastina

Patient s expanzí v mediastinu na rtg: 13-1 Vyšetření parasternálně vpravo IC prostorem, sonda kolmo na sternum, vpravo je mediálně: 13.2 a 3 Pod sondou echogenní homogenní expanze (zeleně) odtlačující vzdušnou plíci dorzálně. Umožňuje nám to nahlédnout do horního až středního mediastina, viditelná je VCS (modře) a ascendentní aorta/počátek oblouku […]

12 Podkožní emfyzém hrudní stěny

12-09 a 10 Pomocí lineární sondy zobrazujeme hrudní stěnu a v ní hyperechogenní, relativně rovnou linii (červeně) a z ní vycházející četné, místy až splývavé vertikální artefakty (modře), jinde naopak vidíme reverberaci této červené linie v hloubce (žlutě). Mylně bychom mohli tuto červenou linii interpretovat jako pleurální linii bez dynamiky, […]