Vizuální medicína v praxi

Vážení kolegové,

medicína 21.století se vyznačuje stále větší specializací zdravotníků. Spousta z nás se setkává s pacienty s vybraným spektrem symptomů, používáme své vlastní algoritmy v diferenciální diagnostice a dospějeme ke ,,svým,, několika málo diagnózám, kterými pacienta ,,označkujeme,,. Tyto konkrétní diagnózy poté vyžadují své specialisty a tak často pacient absolvuje kolečka návštěv jednotlivých lékařů a každý specialista si léčí to své. Často pak chybí lékař, který se na pacienta dívá celkově, dá dohromady jednotlivé diagnózy, sladí jejich léčbu a dovede stanovit pacientovy priority. Tento lékař není specialista na konkrétní klinické jednotky, ale měl by mít orientační představu o všem – široký klinický rozhled.

První části sekce Vizuální medicína v praxi je Atlas ultrazvukové diagnostiky. Zveřejňujeme zde reálné klinické případy z našich praxí a snažíme se podat obrazový materiál v klinickém kontextu. Nejde tedy pouze o soubor obrázků a videí, ale o obrazový příběh, který má sílu předávat informace. Atlas prezentuje tzv. POCUS (point of care ultrasound), tedy aplikace UZ diagnostiky v běžné klinické praxi z rukou ošetřujícího lékaře - ať už u lůžka pacienta či v ordinaci lékaře. Témata zahrnují echokardiografii, management urgentních stavů či hemodynamiky kriticky nemocných pacientů, ultrazvuk plic a hrudníku, břišní sonografii, sonografii cév a nervů, muskuloskeletální ultrazvuk i ultrazvuk dýchacích cest (témata našich UZ kurzů). Atlas ultrazvukové diagnostiky obsahuje v současné době přes 160 různě rozsáhlých klinických případů s více než 3000 obrázky a videi a neustále se rozrůstá.

Obsah sekce výrazně obohacuje on-line kniha Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně. Obsahem je přes 300 stran textu rozdělených do 30 kapitol shrnující toto téma od základů až po aktuální témata výzkumu, jeho součástí je také bohatý obrazový a videomateriál. Jako doplněk vydáváme na vyžádání tištěnou verzi knihy k rychlému vyhledání informací během vlastní praxe. Více informací o knize zde.

Současně mám pocit, že jsme zaplavení nekonečným množstvím doporučení (guidelines). V této vlně tsunami neumíme plavat. Pokud ano, pak jen v několika málo doporučeních týkajících se úzce naší specializace. A i tak máme problém se orientovat. Nemáme sílu sledovat doporučení všech odborných společností. Přitom bychom měli postupovat v jejich souladu. Jak si zachovat chladnou hlavu a přitom léčit dle nejnovějších poznatků medicíny?

Části tohoto webu si kladou za cíl rozšiřovat náš klinický rozhled za hranice našich specializací. Budeme se snažit vybírat důležité informace napříč obory, které jsme stihli od svého studia na fakultách a následně během své specializované způsobilosti zapomenout, popřípadě které přicházejí jako novinky s medicínským poznáním. V oblasti doporučených postupů se snažíme vybírat doporučení, která se týkají klinických jednotek vyskytujících se napříč obory a se kterými bychom měli být seznámeni, i když nejsme zrovna specialisté daného oboru. Na důležité body v těchto doporučeních se pokusíme upozornit. Stejně tak pomůže k osvěžení znalostí a novému poznání prezentace kazuistik a diskuze nad běžnými klinickými otázkami, které nás občas napadnou. Výukové materiály pak mají snahu komplexněji popsat některé klinické stavy či postupy.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili a přispěli k účelnému využívání zdrojů v medicíně prezentací některých doporučení kampaně Choosing wisely a ke správnému používání antimikrobiálních léků v medicíně (antimicrobial stewardship).

Doufám, že vám stránky přinesou mnoho užitečných informací a rozšíří obzory.

Za tým Visual Medicine, Milan Kocián

 

Přístup do sekce lze zakoupit po kliknutí zde.