Vizuální medicína v praxi

Vážení kolegové,

medicína 21.století se vyznačuje stále větší specializací zdravotníků. Spousta z nás se setkává s pacienty s vybraným spektrem symptomů, používáme své vlastní algoritmy v diferenciální diagnostice a dospějeme ke ,,svým,, několika málo diagnózám, kterými pacienta ,,označkujeme,,. Tyto konkrétní diagnózy poté vyžadují své specialisty a tak často pacient absolvuje kolečka návštěv jednotlivých lékařů a každý specialista si léčí to své. Často pak chybí lékař, který se na pacienta dívá celkově, dá dohromady jednotlivé diagnózy, sladí jejich léčbu a dovede stanovit pacientovy priority. Tento lékař není specialista na konkrétní klinické jednotky, ale měl by mít orientační představu o všem – široký klinický rozhled.

První části sekce Vizuální medicína v praxi je Atlas ultrazvukové diagnostiky. Zveřejňujeme zde reálné klinické případy z našich praxí a snažíme se podat obrazový materiál v klinickém kontextu. Nejde tedy pouze o soubor obrázků a videí, ale o obrazový příběh, který má sílu předávat informace. Atlas prezentuje tzv. POCUS (point of care ultrasound), tedy aplikace UZ diagnostiky v běžné klinické praxi z rukou ošetřujícího lékaře - ať už u lůžka pacienta či v ordinaci lékaře. Témata zahrnují echokardiografii, management urgentních stavů či hemodynamiky kriticky nemocných pacientů, ultrazvuk plic a hrudníku, břišní sonografii, sonografii cév a nervů, muskuloskeletální ultrazvuk i ultrazvuk dýchacích cest (témata našich UZ kurzů). Atlas ultrazvukové diagnostiky obsahuje v současné době přes 160 různě rozsáhlých klinických případů s více než 3000 obrázky a videi a neustále se rozrůstá.

Obsah sekce výrazně obohacuje on-line kniha Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně. Obsahem je přes 350 stran textu rozdělených do 30 kapitol shrnující toto téma od základů až po aktuální témata výzkumu, jeho součástí je také bohatý obrazový a videomateriál. Jako doplněk vydáváme na vyžádání tištěnou verzi knihy k rychlému vyhledání informací během vlastní praxe. Více informací o knize zde.

V další části Klinická sonografie - výběr z článků máte možnost nahlédnout formou krátkých zpráv do jednotlivých oblastí klinické sonografie tak, jak jsou průběžně publikovány nové poznatky. Upozorníme zde i na pěkně zpracované souhrny.

Stejně tak pomůže k osvěžení znalostí a novému poznání prezentace Kazuistik.

Výukové materiály pak mají snahu komplexněji popsat některé klinické stavy či postupy.

 

Doufám, že vám stránky přinesou mnoho užitečných informací a rozšíří obzory.

Za tým Visual Medicine, Milan Kocián

 

Přístup do sekce lze zakoupit po kliknutí zde.