Kniha Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vám představit učebnici sonografie hrudníku a plic (TUS, thoracic ultrasound).

Tato sonografická metoda získává nezastupitelné místo v klinické medicíně mnoha oborů. Její možnosti v mnoha oblastech převyšují klasické rentgenové vyšetření, v jiných jej vhodně doplňují a v některých dokonce předčí schopnosti CT. TUS je na rozdíl od statických radiologických snímků dynamickým vyšetřením, umožňuje tedy dobře zobrazit chování jednotlivých struktur v reálném čase a dle nálezů usuzovat na jejich funkci. Výhodou je její okamžitá dostupnost během péče o pacienta, a to nejen v emergentních a kritických stavech, ale i během běžných ambulantních kontrol. To vše dělá tuto metodu významným pomocníkem klinického lékaře jak rozšiřující a doplňující jeho fyzikální vyšetření, tak poskytující neocenitelné informace v rámci rozšířené diagnostiky respiračních onemocnění. Hrudní a plicní sonografie může být prováděna v limitovaném provedení v protokolech akutní medicíny a stejně tak i jako pokročilé až expertní vyšetření např. v rámci pneumologie. Učebnice je určena všem lékařkám a lékařům moderně pečujícím o pacienty s respiračními onemocněními.

Kniha je rozdělena do 5 částí. V první si zopakujeme anatomii a tu pak uvidíme i v UZ obrazech, ukážeme si specifika plicní sonografie, analýzu artefaktů a dynamických jevů. V druhé části si představíme základní patologické jednotky a probereme jejich diferenciální diagnostiku v UZ nálezech. Ve třetí části si ukážeme některé pokročilé metody, bez kterých se již expertní hrudní sonografista ve své praxi neobejde. Ve čtvrté největší části pak probereme praktické aplikace v konkrétních klinických situacích, a to jak s doložením nálezů medicíny založené na důkazech, tak i vlastních pozorování a zkušeností. Závěrečná část shrnuje skórovací schémata a celý text uzavírá popis výuky hrudní a plicní sonografie u nás a ve světě.

TUS je metoda, která má svou logiku. Našim učitelem je prof. Daniel Lichtenstein, kterému bychom tímto chtěli poděkovat za jeho neuvěřitelnou průkopnickou práci ve 20. století, lektorskou práci ve 21.století a také za jeho neustálý boj proti špatným interpretacím nálezů TUS (tzv. WICCI koncept – Wrong, Illogical, Confusing, Complicated and Inelegant). Jeho práci v oblasti fyziologických a patologických nálezů a jejich využití v diagnostice akutních stavů jsme se touto učebnicí pokusili rozšířit i na další oblasti respirační medicíny. Chceme ukázat, kde má TUS pevné místo, kde by ho mít mohla a kde jsou naopak hranice jejich možností.

Učebnice je koncipována jako on-line text s návazností na bohatou zásobu obrazového a videomateriálu dokumentující jednotlivé nálezy. Součástí jsou i přímé odkazy do sonografického atlasu obsahující více než 80 kazuistik pacientů, kteří byli vyšetřeni a pomocí TUS nálezů i dále vedeni v další diagnostice a léčbě, včetně ukázek dalšího vývoje jejich onemocnění. Silou on-line formátu je možnost sdílení velkého množství videozáznamů, bez kterých by nebylo možno TUS jako dynamické vyšetřené lépe podat. Současně slouží on-line formát jako otevřený text a zdroj informací, který bude pravidelně aktualizován a doplňován o vědecké novinky, nové aplikace TUS i příběhy našich dalších pacientů. Text učebnice je možno získat i v tištěné formě, ovšem pouze s minimálním obrazovým obsahem vzhledem k jeho rozsahu s hlavním zastoupením videosmyček. Tištěná forma je tedy jen doplňkem on-line obsahu pro studium i následné rychlé nalezení potřebných informací v denní praxi. Aktuální výtisk odráží on-line verzi z konce roku 2022.

Děkujeme našim rodinám za to, že s námi při tvorbě tohoto díla vydržely a umožnily nám na něm pracovat. Osobně velmi děkuji spoluautorům za pomoc a podporu, které si velmi vážím.

Podrobný obsah knihy po kliknutí zde.

Recenze knihy od doc.Beňačky zde.

Přístup k on-line verzi knihy je součástí předplatného sekce Vizuální medicína v praxi. Přístup do sekce či samostatnou knihu lze zakoupit po kliknutí zde.

 

 

V Olomouci dne 01.srpna 2021

Za tým autorů

Milan Kocián

 

Autorský tým 

MUDr. Milan Kocián

V roce 2004 absolvoval 1.LF UK v Praze a nastoupil na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. V roce 2008 absolvoval roční předatestační pobyt na KARIM FN Ostrava a v roce 2010 získal specializovanou způsobilost v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína. Od roku 2012 působí jako Assistenzarzt a od roku 2019 jako Oberarzt oddělení anestezie a intenzivní medicíny nemocnice Aklepios Klinik Burglengenfeld v Německu. V této nemocnici je praktikována sonografie pouze samotnými klinickými lékaři a proto pomáhá rozvíjet sonografické dovednosti mezi svými kolegy jak v rámci anesteziologické, tak hlavně intenzivní péče. V letech 2015 – 2017 pracuje současně i na urgentním příjmu FN Olomouc, převážně na pozici lékaře emergency room, a současně se zapojuje do výuky mediků v předmětu Urgentní medicína. V letech 2016-2020 studuje postgraduální studium na LF UP v Olomouci, studia však pro jiné odborné priority nakonec zanechává.

Od roku 2011 se věnuje použití sonografie ve svém kmenovém oboru nejprve jako POCUS, později se snaží poznat,  naučit a aplikovat jednotlivé sonografické metody podrobněji. Absolvuje množství kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v jednotlivých sonografických metodách. V roce 2016 zakládá společnost Visual Medicine s.r.o. vyučující klinickou sonografii. Od roku 2018 je předsedou České společnosti pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM), za kterou se snaží mimo jiné v ČR prosadit zvyklosti ve výuce klinické sonografie obvyklé v okolních evropských zemích. V letech 2019-2021 působí i jako člen Publication Committe EFSUMB, kde zakládá Journal Club. Je členem i dalších zahraničních odborných společností (ESICM, DEGUM, ESRA, ESR, ASE, BDA).

MUDr. Rastislav Šimek

V roce 2003 ukončil studium na LF na Univerzitě Komenského v Bratislavě a ve stejném roce nastoupil na Plicní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2010 atestoval v oboru pneumologie a ftizeologie. Je členem ČSUM, ČPFS a ERS. Vydal první českou publikaci věnující se plicní sonografii – Sonografický atlas hrudníku. Ve své odborné praxi se zaměřuje hlavně na invazivní pneumologii, bronchologii a sonografii hrudníku. Jako aktivní řečník vystupuje na kongresech ČPFS a jako lektor se aktivně spolupodílí na kurzech Visual Medicine.

MUDr. Mária Michalovičová

V roce 2010 ukončila LF na Univerzitě P.J. Šafárika v Košicích. Původně nastoupila na Pľúcne oddelenie FN Nové Zámky, pak od r. 2011 do r. 2016 působila na Plicním odd. Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde získala komplexní pneumologickou erudici a naučila se základy hrudní sonografie. V roce 2015 atestovala v oboru Pneumologie a ftizeologie, v letech 2016-2018 pak pracovala na Slovensku ve Špecializované nemocnici Sv. Svorada Nitra-Zobor. Od r. 2019 pracuje jako primářka Odd. pneumologie a ftizeologie v odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku. Je zakladatelkou slovenské Pneumo35 pro podporu vzdělávání mladých pneumologů a členkou Pneumo35 v České republice. Ve své odborné praxi se zaměřuje hlavně na  pneumologickou cytodiagnostiku včetně ROSE a ultrasonografii hrudníku, přičemž se snaží tyto metody propagovat zejména mezi mladou odbornou veřejností. Patří rovněž do lektorského týmu kurzů Visual Medicine.

MUDr. Iveta Neuschlová

MUDr. Iveta Neuschlová ukončila v roce 1995 LF UK v Bratislavě. Následně v roce 1996 nastoupila na dětské oddělení v Čadci, dále pracovala na ambulanci klinické imunologie v Čadci, Kysuckém Novém Městě a ve Fakultní nemocnici Žilina, aktuálně pracuje v Národnom ústave detských chorôb v Bratislavě a to na Klinice dětské pneumologie. V roce 2000 atestovala v odboru pediatrie, v roce 2004 v odboru imunologie a alergologie, v roce 2018 v odboru zdravotnický management a financování a v roce 2021 v odboru dětská pneumologie. Je členem různých odborných společností včetně ČSUM. Ve své odborné praxi se zaměřuje hlavně na komplexní respirační management neuromuskulárních, kardiovaskulárních, genetických a jiných onemocnění, diagnostice akutních i chronických plicních onemocnění, obzvláště s využitím ultrasonografie plic a bránice.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments