168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast s dynamikou pleurální linie (žlutě). Neklid v Keyově prostoru, který se přenáší přes pleurální linii do hloubky Merlinova prostoru (červeně). Místy je průchod této změny přes pleurální linii beze změny jejího charakteru (modře), místy dochází při průchodu pleurální linii k její další změně, která se poté […]

165. Oběhová nestabilita na ICU

SSAX, sklápění roviny řezu a tím přechod SSAX od úrovně mitrální chlopně až k apexu LV Koncentricky hypertrofická stěna LV s dobrou kinetikou bez RWMA, obliterace dutiny LV na konci systoly. Hypertrofie stěny RV, její dutina bez dilatace, naznačení D-shape levé komory v oblasti baze LV (žlutě). Bez detekce perikardiálního výpotku.     […]

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

Ostatní sonografické akce

Dne 2.listopadu 2019 se uskuteční v Olomouci další Sonoden – kongres ČSUM. Dne 14.listopadu 2019 pak můžete navštívit v Praze akci Co očekávat od sonografie břicha ?.   Organizátoři těchto akcí Vás srdečně zvou a těší se na osobní setkání!    

Již proběhlé kurzy

S ultrazvukovými kurzy jsme začali v roce 2016 a to kurzy sonografie pro intenzivní a urgentní medicínu. Během času jsme prováděli drobné úpravy obsahu kurzů s důrazem na velký podíl praktické výuky. Výsledkem bylo rozdělení tohoto kurzu na základní a pokračující kurz, které souviselo i s otevřením Školy POCUS. Pro […]

Euroson 2019

  ZPRÁVA Z KONGRESU EUROSON 2019, Granada, Španělsko   Ve dnech 30.5.-1.6.2019 proběhl ve španělské Granadě kongres Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) Euroson 2019. Program nabídl směs přednášek obsahujících široké spektrum ultrazvukové diagnostiky. Hlavními pilíři byly jako obvykle přednášky zaměřené břišní sonografii, zvláště pak na využití […]

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

Subkostální řez v pravé medioklavikulární čáře Přes pravý jaterní lalok zobrazena dorzálně kraniálně bránice, pod játry sklápěním sondy střídavě pravá ledvina a pulzující nepravidelná hypoechogenní struktura (dilatovaná VCI – CAVE nezaměnit s volnou tekutinou v dutině břišní). Hepatorenální prostor bez ascitu.  Pod sondou nad játry hyperechogenní reflex, místy zakrývající téměř plně pohled na […]

Čtyři momenty v preskripci antibiotické léčby, kdy bychom se měli zamyslet

Moment 1 : Nasazení atb ano/ne ? ,,Má pacient infekci která vyžaduje nasazení atb? ,, – zvážení nebakteriální příčiny (virové, neinfekční, …) – pokud jde o bakterie, je nutno je léčit atb ? (asymptomatická bakteriurie)   Moment 2: Nasazení léčby ano – jaké atb empiricky ? ,,Byly odebrány vhodné odběry […]

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální sagitální řez, sklápění roviny řezu z levé strany doprava Pohled na kraniální retroperitoneum přes levý jaterní lalok. Pod bránicí vlevo zachycena kardie žaludku. Dále pak aorta v podélném řezu a její hlavní odstupy (TC a AMS). Dalším sklápěním roviny řezu doleva pak podélný řez VCI.       117. Infekce nebo […]

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický transversální řez Zobrazena symfýza a poté sklápěna rovina řezu kraniálně. Za symfýzou močový měchýř (červeně) s balónkem katetru (žlutě). Dorzálně a kraniálně od něj volná tekutina v dutině břišní v jejím vesikouterálním recesu (modře). Uterus (zeleně) vybočuje ze střední čáry směrem doprava (k ukazateli sondy). Za uterem rektosigma (bíle).     […]