160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

Ostatní sonografické akce

Dne 2.listopadu 2019 se uskuteční v Olomouci další Sonoden – kongres ČSUM. Dne 14.listopadu 2019 pak můžete navštívit v Praze akci Co očekávat od sonografie břicha ?.   Organizátoři těchto akcí Vás srdečně zvou a těší se na osobní setkání!    

Již proběhlé kurzy

S ultrazvukovými kurzy jsme začali v roce 2016 a to kurzy sonografie pro intenzivní a urgentní medicínu. Během času jsme prováděli drobné úpravy obsahu kurzů s důrazem na velký podíl praktické výuky. Výsledkem bylo rozdělení tohoto kurzu na základní a pokračující kurz, které souviselo i s otevřením Školy POCUS. Pro […]

Euroson 2019

  ZPRÁVA Z KONGRESU EUROSON 2019, Granada, Španělsko   Ve dnech 30.5.-1.6.2019 proběhl ve španělské Granadě kongres Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) Euroson 2019. Program nabídl směs přednášek obsahujících široké spektrum ultrazvukové diagnostiky. Hlavními pilíři byly jako obvykle přednášky zaměřené břišní sonografii, zvláště pak na využití […]

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

Subkostální řez v pravé medioklavikulární čáře Přes pravý jaterní lalok zobrazena dorzálně kraniálně bránice, pod játry sklápěním sondy střídavě pravá ledvina a pulzující nepravidelná hypoechogenní struktura (dilatovaná VCI – CAVE nezaměnit s volnou tekutinou v dutině břišní). Hepatorenální prostor bez ascitu.  Pod sondou nad játry hyperechogenní reflex, místy zakrývající téměř plně pohled na […]

Čtyři momenty v preskripci antibiotické léčby, kdy bychom se měli zamyslet

Moment 1 : Nasazení atb ano/ne ? ,,Má pacient infekci která vyžaduje nasazení atb? ,, – zvážení nebakteriální příčiny (virové, neinfekční, …) – pokud jde o bakterie, je nutno je léčit atb ? (asymptomatická bakteriurie)   Moment 2: Nasazení léčby ano – jaké atb empiricky ? ,,Byly odebrány vhodné odběry […]

117. Infekce nebo SIRS? – 2.část

Subkostální sagitální řez, sklápění roviny řezu z levé strany doprava Pohled na kraniální retroperitoneum přes levý jaterní lalok. Pod bránicí vlevo zachycena kardie žaludku. Dále pak aorta v podélném řezu a její hlavní odstupy (TC a AMS). Dalším sklápěním roviny řezu doleva pak podélný řez VCI.       117. Infekce nebo […]

109. Sekundární sklerotizující cholangitida

Suprapubický transversální řez Zobrazena symfýza a poté sklápěna rovina řezu kraniálně. Za symfýzou močový měchýř (červeně) s balónkem katetru (žlutě). Dorzálně a kraniálně od něj volná tekutina v dutině břišní v jejím vesikouterálním recesu (modře). Uterus (zeleně) vybočuje ze střední čáry směrem doprava (k ukazateli sondy). Za uterem rektosigma (bíle).     […]

Infomail říjen 2018

Vážení kolegové, rád bych Vás informoval o novinkách, týkajících se nejen projektů Visual Medicine.   Září uplynulo ve znamení několika sonografických akcí. První z nich byla návštěva kongresu Euroson v Poznani. Koncem měsíce jsme započali v Olomouci s výukou studentů prvního ročníku Školy POCUS (více zde).   Na webu www.visualmedicine.cz v sekci Vizuální medicína v praxi […]

Návod na práci s Altasem POCUS

  Obsah Atlasu je řazen formou jednotlivých klinických případů, jejichž obsahem můžete listovat na úvodní stránce atlasu, popř. na zápatí stránky v seznamu všech příspěvků:   Každý případ je označen obory UZ diagnostiky, do kterých zasahuje. Pokud máte zájem věnovat se pouze ,,svému,, oboru, můžete využít panel k výběru případů spadajících do […]