Kniha Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vám představit učebnici sonografie hrudníku a plic (TUS, thoracic ultrasound). Tato sonografická metoda získává nezastupitelné místo v klinické medicíně mnoha oborů. Její možnosti v mnoha oblastech převyšují klasické rentgenové vyšetření, v jiných jej vhodně doplňují a v některých dokonce předčí schopnosti CT. TUS je na rozdíl od […]

Obsah knihy Sonografie hrudníku a plic v respirační medicíně

  Předmluva   Úvod do hrudní sonografie (TUS) Úvod, postavení TUS v respirační medicíně Stručná historie sonografie hrudníku a plic Možnosti a limitace sonografie hrudníku a plic Srovnání LUS s klinickým vyšetřením Srovnání LUS s ostatními zobrazovacími metodami Postavení sonografie hrudníku a plic v diagnosticko-terapeutickém procesu   Základní fyzikální děje a artefakty […]

Učebnice Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně

Dovoluji si představit učebnici Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně. Autorem je MUDr. Filipa Burša, PhD. a kolektiv. Jedná se o první českou publikaci svého druhu shrnující podrobněji aspekty sonografie v těchto oborech medicíny. Obsahem jsou obecné základy sonografie, echokardiografie včetně úvodu do TEE, břišní sonografie, cévní sonografie včetně neurosonografie, […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

M mode přes oblast s dynamikou pleurální linie (žlutě). Neklid v Keyově prostoru, který se přenáší přes pleurální linii do hloubky Merlinova prostoru (červeně). Místy je průchod této změny přes pleurální linii beze změny jejího charakteru (modře), místy dochází při průchodu pleurální linii k její další změně, která se poté […]

165. Oběhová nestabilita na ICU

SSAX, sklápění roviny řezu a tím přechod SSAX od úrovně mitrální chlopně až k apexu LV Koncentricky hypertrofická stěna LV s dobrou kinetikou bez RWMA, obliterace dutiny LV na konci systoly. Hypertrofie stěny RV, její dutina bez dilatace, naznačení D-shape levé komory v oblasti baze LV (žlutě). Bez detekce perikardiálního výpotku.     […]

160. Atelektáza

Transversální řez pod klíční kosti parasternálně vpravo Díky konsolidaci horního laloku pravé plíce (žlutě) akustické okno na struktury horního mediastina – pravostrannou arteria pulmonalis s větvením pro pravý horní lalok, horní dutou žilou a ascendentní aortou.       160. Atelektáza

Ostatní sonografické akce

Dne 2.listopadu 2019 se uskuteční v Olomouci další Sonoden – kongres ČSUM. Dne 14.listopadu 2019 pak můžete navštívit v Praze akci Co očekávat od sonografie břicha ?.   Organizátoři těchto akcí Vás srdečně zvou a těší se na osobní setkání!    

Již proběhlé kurzy

S ultrazvukovými kurzy jsme začali v roce 2016 a to kurzy sonografie pro intenzivní a urgentní medicínu. Během času jsme prováděli drobné úpravy obsahu kurzů s důrazem na velký podíl praktické výuky. Výsledkem bylo rozdělení tohoto kurzu na základní a pokračující kurz, které souviselo i s otevřením Školy klinické sonografie. […]

Euroson 2019

  ZPRÁVA Z KONGRESU EUROSON 2019, Granada, Španělsko   Ve dnech 30.5.-1.6.2019 proběhl ve španělské Granadě kongres Evropské společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii (EFSUMB) Euroson 2019. Program nabídl směs přednášek obsahujících široké spektrum ultrazvukové diagnostiky. Hlavními pilíři byly jako obvykle přednášky zaměřené břišní sonografii, zvláště pak na využití […]

133. Nejasné bezvědomí – 1.část

Subkostální řez v pravé medioklavikulární čáře Přes pravý jaterní lalok zobrazena dorzálně kraniálně bránice, pod játry sklápěním sondy střídavě pravá ledvina a pulzující nepravidelná hypoechogenní struktura (dilatovaná VCI – CAVE nezaměnit s volnou tekutinou v dutině břišní). Hepatorenální prostor bez ascitu.  Pod sondou nad játry hyperechogenní reflex, místy zakrývající téměř plně pohled na […]