Skepse v intenzivní medicíně – pohled z praxe

Myslíte si, že nynější moderní intenzivní medicína je skutečně moderní? Rád bych se zamyslel nad aktuálním standardem péče na většině pracovišť intenzivní medicíny v ČR. Možná si některá pracoviště myslí, že jsou opravdu na špičce a vedou léčbu pacientů optimálním směrem, jiná pracoviště se spokojí s nutným standardem a jiná […]

Rozšířené fyzikální vyšetření kriticky nemocného pacienta

Příjem na oddělení intenzivní a resuscitační péče je často rozhodující pro další osud pacienta. Včasná diagnostika a léčba zkracuje dobu léčení, snižuje množství a závažnost komplikací a ve svém důsledku vede k nižší morbiditě a mortalitě pacientů a současně k finančním úsporám systému zdravotní péče. Při příjmu pacienta se spoléháme na anamnézu, […]