Základy klinické sonografie

 

Kurz je určen pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky mající v úmyslu používat sonografii během své klinické praxe. Cílem kurzu je shrnutí základních znalostí a dovedností nutných k pochopení jednotlivých aplikací sonografie a její správné klinické praxi. Kurz je doporučeno absolvovat před dalšími vzdělávacími aktivitami v konkrétních sonografických modalitách. Kurzy Visual Medicine navazují právě na tento kurz a zmíněnou problematiku již opakují jen ve specifických případech. Kurz má tedy cíl stát se jakýmsi odrazovým můstkem do světa Vaší klinické sonografie.

 

Program kurzu

08:30 – 09:00 úvod, postavení sonografie v klinické medicíně

09:00 – 09:50 fyzikální principy ultrazvuku, interakce s tkáněmi, principy a typy zobrazení

10:00 – 11:00 ovládání a základní nastavení UZ přístroje

11:00 – 11:20 kontrastní vyšetření a elastografie – principy metod a jejich použití

11:30 – 12:15 Dopplerovské vyšetření – principy, nastavení a optimalizace

12:15 – 12:30 nedopplerovské metody detekce toku, bezpečnost ultrazvuku

12:30 – 13:00 oběd

13:00 – 14:45 nastavení přístroje prakticky, optimalizace zobrazení

14:45 – 15:15 artefakty

15:15 – 15:30 sonografická propedeutika

15:30 – 16:00  diskuze, závěr kurzu

 

 

Více informací ke stažení: program kurzu Základy klinické sonografie

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde