Základy klinické sonografie

 

Kurz je určen pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky mající v úmyslu používat sonografii během své klinické praxe. Cílem kurzu je shrnutí základních znalostí a dovedností nutných k pochopení jednotlivých aplikací sonografie a její správné klinické praxi. Kurz je doporučeno absolvovat před dalšími vzdělávacími aktivitami v konkrétních sonografických modalitách. Kurzy Visual Medicine navazují právě na tento kurz a zmíněnou problematiku již opakují jen ve specifických případech. Kurz má tedy cíl stát se jakýmsi odrazovým můstkem do světa Vaší klinické sonografie.

 

Program kurzu

08:30 – 09:00          úvod, postavení sonografie v klinické medicíně

09:00 – 10:30           fyzikální principy ultrazvuku, interakce s tkáněmi, principy a typy zobrazení, kontrastní vyšetření a elastografie, bezpečnost ultrazvuku

10:30 – 10:45            pauza

10:45 – 12:00            principy, nastavení a optimalizace Dopplerovského vyšetření

12:00 – 12:45            oběd

12:45 – 14:00            nastavení přístroje prakticky, optimalizace zobrazení

14:00 – 14:45            artefakty

14:45 – 15:30            sonografická propedeutika

15:30                           závěr kurzu

 

 

Více informací ke stažení: program kurzu Základy klinické sonografie.

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde