Základy klinické sonografie

 

Kurz je určen pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky mající v úmyslu používat sonografii během své klinické praxe. Cílem kurzu je shrnutí základních znalostí a dovedností nutných k pochopení jednotlivých aplikací sonografie a její správné klinické praxi. Kurz je doporučeno absolvovat před dalšími vzdělávacími aktivitami v konkrétních sonografických modalitách. Kurzy Visual Medicine navazují právě na tento kurz a zmíněnou problematiku již opakují jen ve specifických případech. Kurz má tedy cíl stát se jakýmsi odrazovým můstkem do světa Vaší klinické sonografie.

 

Program kurzu

08:30 – 09:00    úvod, postavení sonografie v klinické medicíně
09:00 – 09:50    fyzikální principy ultrazvuku, interakce s tkáněmi, principy a typy zobrazení
09:50 – 10:00     pauza
10:00 – 11:00      ovládání a základní nastavení UZ přístroje
11:00 – 11:20       kontrastní vyšetření a elastografie – principy metod a jejich použití
11:20 – 11:30       pauza
11:30 – 12:30      Dopplerovské vyšetření – principy, nastavení a optimalizace, nedopplerovské metody detekce toku, bezpečnost ultrazvuku
12:30 – 13:00     oběd
13:00 – 14:45     nastavení přístroje prakticky, optimalizace zobrazení
14:45 – 15:15      artefakty
15:15 – 15:30      sonografická propedeutika
15:30                    závěr kurzu

 

 

Více informací ke stažení: program kurzu Základy klinické sonografie.

Aktuálně vypsané kurzy naleznete zde