155. Sepse a ARDS

A2C – RV (zaměření na pravé srdce), CFM Zachycena významná TR z RV do RA tvořena dvěma jety.         155. Sepse a ARDS

76. Elektrody v srdci

A2C-RV, atypicky ze subkostálního přístupu Sledován průchod elektrody z RA přes TV do RV (modře). Druhá elektroda končící v RA těsně pod laterálním anulem TV (žlutě).     76. Elektrody v srdci

76. Elektrody v srdci

A2C-RV, atypicky ze subkostálního přístupu Sledován průchod elektrody z RA přes TV do RV a sklápěním sondy směrem k apexu srdce pak umístění sondy v hrotu RV (modře). Na začátku záznamu viditelná druhá elektroda končící v RA těsně pod laterálním anulem TV (žlutě).       76. Elektrody v srdci      

75. Srdeční insuficience komplikovaná sepsí

A2C-RV, CW Atypická projekce za apexu srdce na dlouhou osu RV (tzv. inflow-outflow-RV). Signál TR. Gradient na TR. Plicní hypertenze.     75. Srdeční insuficience komplikovaná sepsí – 2.část

Stav po KPR

Atypická projekce. Z apexu analogie A2C, ale rovina řezu přes pravé srdce. Pod sondou vidět hrot RV, ventrálně (na straně ukazatele) výtok do RVOT a PA, na levé straně záznamu spodní stěna RV, TV, RA. Ve středu AV. Minimálně středně těžká TR. Změřen gradient, maximum rychlosti okolo 3m/s, což odpovídá gradientu […]

Stav po KPR

A2C-RV (tzv. inflow-outflow RV), CFM Atypická projekce. Z apexu analogie A2C, ale rovina řezu přes pravé srdce. Pod sondou vidět hrot RV, ventrálně (na straně ukazatele) výtok do RVOT a PA, na levé straně záznamu spodní stěna RV, TV, RA. Ve středu AV. Minimálně středně těžká TR.       29. […]

Stav po KPR

A2C-RV (tzv. inflow-outflow RV) Atypická projekce. Z apexu analogie A2C, ale rovina řezu přes pravé srdce. Pod sondou vidět hrot RV, ventrálně (na straně ukazatele) výtok do RVOT a PA, na levé straně záznamu spodní stěna RV, TV, RA. Ve středu AV.     29. Stav po KPR