161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

A3C Dilatovaná hypokinetická LV. Bazální segment inferolaterální stěny se v systole neztlušťuje, zřejmě jen pasivní pohyb s okolním myokardem. Mitrální chlopeň jemná. Sklerotizace nekoronárního cípu AV.       161. Dilatovaná dysfunkční levá komora

155. Sepse a ARDS

A3C, PW vzorkovací objem v LVOT Změřen VTI = 20.85 cm predikuje hodnoty tepového objemu (SV) okolo 60ml. Při tachykardii 120/min je pak srdeční výdej přes 7 l/min a cardiac index (CI) nad 3.5 l/min/m2.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

A3C, zobrazení možné jen ve výdechu Dobrá kinetika předního septa a inferolaterální stěny LV. MV bez známek patologie. Perikard bez separace.       155. Sepse a ARDS

145. Dušnost na ICU

A3C, CFM Zobrazeny toky během systoly – do LVOT a přes MV do LA (MR).     145. Dušnost na ICU

145. Dušnost na ICU

A3C Velmi dobrá kinetika inferolaterální stěny LV, mírná hypokineze předního septa. Kalcifikace v inferolaterální oblasti mitrálního anulu. Dilatace LA. AV obtížně hodnotitelná.     145. Dušnost na ICU

141. Oběhové selhání a dušnost

A3C, PW Vzorkovací objem PW v LVOT, zobrazena spektrální křivka toku. Hodnoty VTI velmi nízké kolísající okolo 8.5 cm !     141. Oběhové selhání a dušnost

137. Srdeční insuficience

A3C, PW Vzorkovací objem PW v LVOT, VTI velmi nízký – odráží nízký tepový objem.         137. Srdeční insuficience

137. Srdeční insuficience

A3C Těžká hypokineze inferolaterální stěny, přední septum dyskinetické. MV jemná, minimální pohyby aortální chlopně.       137. Srdeční insuficience

133. Nejasné bezvědomí – 2.část

A3C Dobrá kinetika apikálních a midventrikulární segmentů předního septa a inferolaterální stěny LV, bazální segmenty hypokinetické. Sklerotizace v oblasti anulu zadního cípu MV, samotní cípy MV jemné bez zn. restrikce. Pod LA v příčném řezu descendentní hrudní aorta. Bez perikardiálního výpotku.       133. Nejasné bezvědomí – 2.část