164. Aneurysma spurium

Sagitální řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFM Zachyceno místo odstupu toku z arteria femoralis superficialis, tak v boxu CFM při aktuálním nastavení přístroje bez zachyceného toku.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, PW Vzorkovací objem PW umístěn do lumen arteria femoralis superficialis. Systolický dopředný tok (směrem k sondě) a diastolický zpětný tok s vrcholem rychlosti časně postsystolicky. Jasně patologický tok v této části tepny ukazující na obstrukci periferně dále v průběhu toku krve v cévě.     164. Aneurysma […]

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. V dolní části boxu kontinuální žilní tok ve vena femoralis, nalevo od ní kalcifikovaná stěna arteria femoralis sup. bez detekce toku.       164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. Zcela povrchově vpravo (nad boxem CDF) drobná lymfatická uzlina (červeně) s převažujícím hyperechogenním centrem a minimální kortikální vrstvou.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Sonda v ose DK pod tříselným vazem, CFM Zachycena arteria femoralis superficialis v podélné ose s tokem v lumen. Ventrálně defekt již BEZ prokazatelného toku krčkem pseudoaneurysmatu směrem do hematomu v podkoží.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Sonda kolmo na osu DK pod tříselným vazem, CFM Zachycena arteria femoralis v příčné ose. Ventrálně defekt s prokazatelným tokem směrem do hematomu v podkoží.       164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Sonda v ose DK pod tříselným vazem, CFM Zachycena arteria femoralis v podélné ose s tokem v lumen. Ventrálně defekt s prokazatelným tokem směrem do hematomu v podkoží.     164. Aneurysma spurium

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez ve V bodu levého stehna, CFM, PW VFS a AFS. VFS s tokem během respiračního cyklu (červeně). Ve spektrální analýze respirační variace toku ve VFS v oblasti canalis adductorius.         131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez ve V bodu levého stehna. VFS a AFS. VFS plně kompresibilní, bez detekce trombózy.         131. Hluboká žilní trombóza

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez v polovině stehna ventrálně lehce mediálně. VFS a AFS. VFS plně kompresibilní, bez detekce trombózy.       131. Hluboká žilní trombóza