168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky? 2.část

Sagitální řez v PLAPS bodě vpravo, angulace roviny řezu ventrálně Pod sondou bránice lemovaná s obou stran tekutinou. Kaudálně ascites (modře), místy s vrcholem jater (červeně), kraniálně a dále do hloubky pak pravostranný fluidothorax (zeleně). Přes něj vidět baze srdce, ve výpotku konsolidovaná plíce (hnědě). Místy naznačená drobná separace perikardiálního […]

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Střední axilární čára vlevo, IC koronální řez Tekutina pod i nad bránicí, splenomegalie. Hybnost bránice zde výrazně lepší. Konsolidace dorzomediální části levé plíce.       168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

Přední axilární čára vpravo, subkostální koronálně/sagitální řez Tekutina pod i nad bránicí. Plíce s B-liniemi, dorzálně pak naznačena drobná konsolidace. Naplněná VCI pod bránicí. Paréza bránice!     168. Pleurální linie – sliding, pulz nebo bez dynamiky?

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena horní polovina levé ledviny (červeně). Mediálně od sleziny vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina. Bránice hnědě, nad ní není vidět pleurální výpotek.     165. Oběhová nestabilita na ICU

165. Oběhová nestabilita na ICU

IC šikmý řez vlevo dorzobazálně Přes slezinu (zeleně) zobrazena tekutinová kolekce (červeně) s nehomogenním vířícím obsahem a naznačenou hladinkou (modře). Nad slezinou mediálně vidět anechogenní proužek (žlutě) = subdiafragmaticky lokalizovaná tekutina.     165. Oběhová nestabilita na ICU

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC šikmý řez v zadní axilární čáře, stav po splenektomii Pod bránicí (žlutě) hypoechogenní kolekce (modře) a v ní naznačeny drobné hyperechogenity (červeně).       156. Komplikovaný reaktivní výpotek

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC šikmý řez v zadní axilární čáře, stav po splenektomii Pod bránicí hypoechogenní lem (červeně) a pod ním hyperechogenní nehomogenní struktura (zeleně), kraniálně bez detekce stěny dutého orgánu, vs tuková tkáň omenta, kaudálně pak naznačen intraluminární vzduch (hnědě). Nad bránicí poté výpotek v pleurální dutině (modře). Bránice žlutě.       156. […]

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC koronární řez v zadní axilární čáře vlevo Pod bránicí hypoechogenní lem (ascites) a dále hyperechogenní struktura dávající akustický stín – žaludek. V levé pohrudniční dutině výpotek se septy, přímo na bránici pak kompaktnější echogenní struktura. V hloubce descendentní hrudní aorta.       156. Komplikovaný reaktivní výpotek

156. Komplikovaný reaktivní výpotek

IC koronární řez v zadní axilární čáře vlevo Bránice hnědě. Pod bránicí hypoechogenní lem (ascites, zeleně) a dále hyperechogenní struktura dávající akustický stín – žaludek (žlutě). V levé pohrudniční dutině výpotek se septy (modře), přímo na bránici pak kompaktnější echogenní struktura (oranžově). V hloubce descendentní hrudní aorta.       156. […]