131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez nad hranicí proximální a střední třetiny bérce, sonda mezi tibií a fibulou (ventrálně lehce laterálně), CFM. Reflexy tibie (vlevo) a fibuly (vpravo), mezi nimi interoseální membrána a ventrálně od ní u fibuly cévní svazek vasa tibialis ant., který komprimován. Tok před kompresí i v žilách, během komprese jen v tepně. […]

131. Hluboká žilní trombóza

Transversální řez nad hranicí proximální a střední třetiny bérce, sonda mezi tibií a fibulou (ventrálně lehce laterálně). Reflexy tibie (vlevo) a fibuly (vpravo), mezi nimi interoseální membrána a ventrálně od ní u fibuly cévní svazek vasa tibialis ant., který komprimován. Bez detekce trombu v žilách.       131. Hluboká žilní […]

56. Žíly bérce

Transversální pohled na dorsální kompartementy bérce (lýtko) v jeho stř.části. Stín tibie (zcela vpravo prakticky mimo obraz, zachycen jen okraj při kompresi) a fibuly (ve středu hloubce). 2 cévní kompartementy (jeden povrchněji blíže tibii (vasa tibialis post.) a druhý u fibuly (vasa fibularis). Kompresivní ultrasonografie, na konci komprese zůstává viditelné jen […]

56. Žíly bérce

Transversální pohled na dorsální kompartementy bérce (lýtko) v jeho stř. části. Stín tibie (vpravo). Pod mezisvalovým septem probíhající vasa tibialis posterior, které se při sledování kaudálním směrem kladou za tibií a poté pokračují jako vasa dorsalis pedis na nohu. Kompresivní ultrasonografie, na konci komprese zůstává viditelné jen arteriální lumen. CFM zde […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše střední třetiny bérce, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše bérce proximálního, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku. Směrem kaudálním se toto pokračování (truncus tibiofibularis) dělí na art. et venae tibialis posterior (které pokračují okolo tibie dále až na nohu jako art. et. venae dorsalis pedis) a art. et […]

56. Žíly bérce

Transversální řez, sonda na ventrální ploše bérce proximálního, CFM Vlevo stín tibie a vpravo fibuly. V hloubce pokračování popliteálního cévního svazku, ze kterého směrem ventrálně odstupují art. et venae tibialis ant., proráží interoseální membránu a pokračují dále směrem kaudálně až na hřbet nohy jako art. et venae dorsalis pedis.     56. […]

47. Plicní embolie

Komprese předního kompartementu lýtka. Cévní svazek art. + venae tibialis ant. před interoseální membránou. Trombóza žil v této lokalizaci – při kompresi arterie zvýrazňuje svou pulzaci (červeně) a žíla zůstává nezkolabovaná (modře). Stíny kortikalis tibie a fibuly, interoseální membrána (hnědě).     47. Plicní embolie