164. Aneurysma spurium

Sagitální řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFM Zachyceno místo odstupu toku z arteria femoralis superficialis, tak v boxu CFM při aktuálním nastavení přístroje bez zachyceného toku.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFM, PW Zachycen tok v krčku pseudoaneurysmatu. Střídavý dopředný a zpětný tok naznačující tok do oblasti bez dalšího odtoku krve distálně – tok v krčku pseudoaneurysmatu.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventromediálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD V povrchní hypoechogenní kolekci (žlutě) přítomností toku v její laterodorzálně části. Další hypoechogenní kulovitá kolekce v hloubce (červeně), krátce i zde detekce toku v místě komunikace s povrchovější kolekcí – viz obrázek.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventromediálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD V levé části pulzace s obousměrným tokem, v pravé části hypoechogenní obsah dutiny s přítomností toku jen v její laterodorzálně části. Další hypoechogenní kulovitá kolekce v hloubce, bez detekce toku. Hypoechogenní proužkovitá kolekce povrchově.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventromediálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD V levé části pulzace s obousměrným tokem, v pravé části hypoechogenní obsah dutiny (žlutě) s přítomností toku jen v její laterodorzálně části. Hypoechogenní proužkovitá kolekce povrchově (zeleně).     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventromediálně proximálním stehnem pod tříselným vazem V levé části anechogenní okrouhlá dutina (červeně), v pravé části hypoechogenní obsah dutiny (žlutě). Hypoechogenní proužkovitá kolekce povrchově (zeleně).     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. V dolní části boxu kontinuální žilní tok ve vena femoralis, nalevo od ní kalcifikovaná stěna arteria femoralis sup. bez detekce toku.       164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Příčný řez ventrálně proximálním stehnem pod tříselným vazem, CFD Zachycen tok ve vinuté struktuře v centru obrazu a okrouhlou dutinu s obousměrným tokem v pravé části obrazu. Zcela povrchově vpravo (nad boxem CDF) drobná lymfatická uzlina (červeně) s převažujícím hyperechogenním centrem a minimální kortikální vrstvou.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Sonda v ose DK pod tříselným vazem, CFM Zachycena arteria femoralis superficialis v podélné ose s tokem v lumen. Ventrálně defekt již BEZ prokazatelného toku krčkem pseudoaneurysmatu směrem do hematomu v podkoží.     164. Aneurysma spurium

164. Aneurysma spurium

Sonda kolmo na osu DK pod tříselným vazem, CFM Zachycena arteria femoralis v příčné ose. Ventrálně defekt s prokazatelným tokem směrem do hematomu v podkoží.       164. Aneurysma spurium