165. Oběhová nestabilita na ICU

IC koronální řez v pravé přední axilární čáře Nad bránicí (hnědě) zrcadlový obraz jater (modře) vylučující výpotek v této části pohrudniční dutiny. VCI zachycena v podélném řezu, samotný konec ČZK neidentifikován. Po aplikaci agitovaného FR proximálním lumenem CŽK detekován kontrast ve VCI (červeně) a tím verifikována jeho intravazální poloha. Žlučník zeleně. Lateral shadowing […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální transversální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen horní pól pravé ledviny. Sklápěním roviny řezu kraniálně se pak zobrazuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mediálně od ní pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze […]

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazena kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), mírným sklopením roviny řezu mediálně pak VCI a ventrálně před ní krček žlučníku se záhybem (Phrygian cap).       159. Expanze v nadledvinách a játrech

159. Expanze v nadledvinách a játrech

Subkostální sagitální projekce v přední axilární čáře, rovina řezu nejprve mediálně a pak sklápěna laterálně Přes dolní okraj pravého jaterního laloku zobrazen žlučník a VCI. Sklopením roviny řezu laterálně se pak objevuje kulovitá homogenně hyperechogenní struktura (expanze nadledviny), laterokaudálně od ní pak horní pól pravé ledviny.       159. Expanze […]

158. Oběhová nestabilita po operaci

IC příčný řez v přední axilární čáře vpravo Přes játra a žlučník zobrazena v příčném řezu kortikalis těla obratle (hnědě). Před ním ventrálně aorta (červeně) a od ní laterálně zkolabovaná VCI (modře). Ventrálně před VCI pak struktury portální trias (žlutě).       158. Oběhová nestabilita po operaci

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé přední axilární čáře, CFM Zobrazena oblast portální trias. Zcela dorzálně V. portae, ventrálně od ní pak vinutý průběh art. hepatica propria, zcela možné i zdvojení či časné větvení této tepny. Ductus hepaticus nedilatován (5.9 mm).       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé medioklavikulární čáře Měření šíře stěny žlučníku, která se jeví třívrstevná a jednoznačně rozšířená.         155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé medioklavikulární čáře V oblasti krčku žlučníku zachycena další hyperechogenita, při podrobnějším prohlížení lze přece jen identifikovat slabý akustický stín (červeně).       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé medioklavikulární čáře Pod okrajem jater zachycen žlučník s rozšířenou stěnou, sludge v lumen a hyperechogenitami ventrálně kaudálně nad sludge bez akustického stínu (žlutě). V oblasti krčku žlučníku zachycena další hyperechogenita bez akustického stínu (červeně). Malé množství tekutiny kaudálně pod žlučníkem.       155. Sepse a ARDS

155. Sepse a ARDS

Subkostální šikmá projekce v pravé medioklavikulární čáře Pod okrajem jater zachycen žlučník s rozšířenou stěnou, sludge v lumen a hyperechogenitami ventrálně kaudálně nad sludge bez akustického stínu.       155. Sepse a ARDS